Gå til indhold
To håndværkere på arbejde står ved en bærbar computer.

Ny bogføringslov

Hvad betyder den for dig? Og hvad betyder den for dit regnskabssystem?

Få svarene nedenfor

To håndværkere på arbejde står ved en bærbar computer.

Kort fortalt

Fra 1. juli 2022 gælder en opdateret rammelov for bogføring i Danmark. Loven stiller større krav til digital bogføring for alle danske virksomheder. Den nye lov blev vedtaget i maj 2022 og vil træde gradvist i kraft, via bekendtgørelser. 

 

Alle bogføringssystemer som Erhvervsstyrelsen godkender vil modtage et registreringsbevis. EG Xena er godkendt af myndighederne og har i denne forbindelse fået tildelt registreringsbevisnummer fob187987

 

De nye krav

Digital opbevaring

Transaktioner og bilag skal registreres og gemmes i et digitalt bogføringssystem. EG Xena er et sådant system. Vi gemmer allerede bilag og transaktioner i skyen, som du læse mere om her.

 

IT-sikkerhed

Som udbyder af et bogføringssystem har vi pligt til at Xena løbende opfylder lovkravene og at få det registreret hos Erhvervsstyrelsen. Det indbefatter at sikkerheden skal være i orden. Fx skal vi beskytte persondata og leve op til ISO 27001, som er en international standard for digitale sikkerhedskrav. Læs mere om sikkerheden i EG Xena her.

 

Brug af bogføringssystem

Erhvervsstyrelsen vil lave en offentlig liste over godkendte bogføringssystemer. Virksomheder skal i fremtiden oplyse hvilket bogføringssystem de benytter, fx EG Xena, når de indsender deres årsrapport. Hvis ikke man anvender et af de godkendte systemer, skal man selv sikre at lovkravene opfyldes fra 2024.

E-faktura

Bogføringssystemet skal kunne sende og modtage e-fakturaer, i formaterne OIOXML og Peppol Bis. Det er et fælles digitalt format, som gør det nemt at sende fakturaer på tværs af systemer. Læs mere om hvordan vi allerede understøtter e-fakturering i EG Xena.

 

Standardkontoplan

Regnskabssystemer skal understøtte den fællesoffentlige standardkontoplan, som udstedes af Erhvervsstyrelsen. Den er allerede tilgængelig i EG Xena.  

 

Bankafstemning

Automatisk dataudveksling mellem bogføringssystemet og virksomhedens bankkonti skal være understøttet, sådan at transaktioner kan afstemmes nemt og hurtigt. Du kan læse mere om vores smarte funktioner til bankafstemning her.

Hvad du skal gøre

 • Sikre dig at dit regnskabssystem vil overholde lovkravene i fremtiden. Bruger du EG Xena, er du sikret overholdelse af reglerne.
 • Beskrive dine procedurer for bogføring.
 • Du kan allerede nu begynde at digitalisere dit regnskab og være på forkant med udviklingen. Se flere fordele ved et regnskabssystem i skyen.

Hvad vi gør

 • EG Xena understøtter allerede mange af de nye krav.
 • Vi deltager aktivt i Erhvervsstyrelsens høringer og undersøgelser.
 • Med vores jurister og regnskabskyndige medarbejdere sørger vi for, at EG Xena også fremover hjælper dig til, at opfylde alle lovmæssige krav.

Tidslinje

 • 26. januar 2022
  Offentlig høring. Se høringsoplysningerne her
 • 6. og 21. april 2022
  Den nye bogføringslov fremsættes og behandles første gang
 • 17. og 19. maj 2022
  Den nye bogføringslov behandles og vedtages i Folketinget. Læs den vedtagne lovtekst
 • 1. juli 2022
  Loven træder i kraft; dvs. den kan begynde at blive implementeret
 • 1. oktober 2022 – 1. februar 2023
  Bekendtgørelse med kravene til digital bogføring kommer i høring og træder i kraft 1. februar. Se høringsoplysninger her
  Virksomheder der starter nyt regnskabsår efter 1. oktober 2022, skal udarbejde en beskrivelse af deres bogføringsprocedurer.
 • 1. februar 2023  
  I løbet af 2023 vil EG Xena og andre digitale standard bogføringssystemer blive tilpasset i henhold til de nye krav
 • 31. oktober til 31. december 2023 
  Erhvervsstyrelsen har modtaget systemanmeldelser og registrerer bogføringssystemer, der lever op til kravene i bekendtgørelsen. Godkendte systemer offentliggøres på Erhvervsstyrelsens hjemmeside pr. 2. januar 2024. Alle bogføringssystemer som godkendes modtager et registreringsbevis. EG Xena er godkendt og har i denne forbindelse fået tildelt registreringsbevisnummer fob187987
 • 1. juli 2024
  Nye regnskabsperioder (for langt de fleste virksomheder (regnskabsklasse B, C og D), som påbegyndes efter denne dato, bør anvende et godkendt digitalt bogføringssystem. Se artikel om tidsplanen
 • 1. januar 2026
  Tidligst fra 1. januar 2026 skal personligt ejede virksomheder og visse foreninger forventeligt bogføre digitalt.

Relevante artikler fra EG Xena

6. feb. 2023 | 3 min. læsning

Kravene er trådt i kraft

Erhvervsstyrelsen har nu udstedt bekendtgørelserne om kravene til de digitale standard bogføringssystemer, med ikrafttrædelse pr. 1. februar 2023.

18. nov. 2022 | 3 MIN. LÆSNING

Næste skridt for bogføringsloven

Høringsperioden er slut og nu kender vi snart alle detaljerne i den nye bogføringslov.

27. okt. 2022 | 4,5 min. læsning

Deadline for beskrivelse af bogføringsprocedurer

Starter du snart en ny regnskabsperiode? Sørg for at have en beskrivelse af dine bogføringsprocedurer klar.