Gå til indhold

Kravene til fremtidens digitale standard bogføringssystemer er trådt i kraft

Emne
Nyheder
Længde
3 min. læsning

Erhvervsstyrelsen har nu udstedt bekendtgørelserne om kravene til de digitale standard bogføringssystemer, med ikrafttrædelse pr. 1. februar 2023.

Bekendtgørelserne er det første skridt i udmøntningen af bogføringslovens bestemmelser om digital bogføring, der dermed fastsætter de helt grundlæggende krav, til digitale standard bogføringssystemers understøttelse, af danske virksomheders automatisering af både bogføring og indberetninger. EG Xena er et digitalt standard bogføringssystem og skal derfor tilpasses de nye krav.

De ønskede fordele

Erhvervsstyrelsen ønsker med disse ændringer at sikre danske virksomheder en række fordele, såsom færre manuelt administrative byrder, bedre beskyttelse mod IT-kriminalitet og bedre muligheder for at bekæmpe økonomisk kriminalitet. For din virksomhed kan det konkret betyde:

  • en væsentlig reduktion af tidsforbrug ved bogføring og indberetning til det offentlige.
  • en langt større sikkerhed for opbevaring af regnskabsmateriale og transaktioner.

Vigtige datoer

Vi, som udbyder digitale standard bogføringssystemer, skal være opmærksomme på følgende tidslinje i 2023:

  • 1. februar – 31. oktober 2023: Perioden hvor EG Xena tilpasses til de nye krav.
  • 1. november – 31. december 2023: Erhvervsstyrelsen modtager anmeldelser og registrerer bogføringssystemer der lever op til kravene i bekendtgørelsen, og offentliggør disse på Erhvervsstyrelsens hjemmeside.

Fortegnelsen vil gøre det nemt for virksomheder i det danske erhvervsliv, at vælge et digitalt standard bogføringssystem, der med sikkerhed efterlever kravene i bekendtgørelserne. EG Xena vil være en del af denne liste.

Har du en personligt ejet virksomhed eller en forening?

Hvis ja, så er ovenstående ikke relevante for dig endnu. I første omgang vil kun regnskabspligtige virksomheder blive omfattet af kravene om digital bogføring. 

Tidligst fra 1. januar 2026 skal personligt ejede virksomheder og visse foreninger forventeligt bogføre digitalt. Erhvervsstyrelsen har endnu ikke er fastsat etendeligt tidspunkt herfor.

Hvad sker der så nu?

Vi fortsætter vort arbejde med implementeringen af de nye krav og du kan trygt stole på, at EG Xena bliver godkendt af myndighederne sidst på året. Hvis du ikke allerede har gjort det, anbefaler vi dig at udarbejde en beskrivelse af jeres bogføringsprocedure, som det er krævet af denne nye lovgivning. Du kan altid følge vores videre arbejde via vores temaside om emnet, samt i vores løbende release notes.


Udgivet