Hva kan vi hjelpe deg med?

Redigere data i Xena

Oppstart

Slik redigerer, viser og lagrer du data i Xena.

I Xena er det et visningsbilde av opplysninger (stamdata) og et redigeringsbilde. Dette er for å unngå at alle dataene må stå i redigeringsvinduer. Det betyr at du kan markere og kopiere alle partnernes stamdata i visningsbildet. I visningsbildet viser vi kun de feltene som rent faktisk inneholder data, siden det sparer mye plass i visningen.

For å rette stamdata, må du aktivere redigeringsbildet. Det gjøres ved å dobbeltklikke der du vil endre opplysningene, eller ved å trykke på redigeringsknappen.

Nå vises redigeringsbildet, og du kan rette dataene. Merk at Xena hele tiden lagrer endringer autumatisk. Derfor er det ikke noen lagre-knapp. Hvis du trykker på øyet (framhevet under), går du tilbake til visningsbildet, som nå inneholder de redigerte opplysningene.

Aktiver redigering ved å dobbeltklikke på den opplysningen du vil rette.

Prøv Xena selv og se hvor kraftig det er

Opprett din konto