Importmoms og toll

Når man kjøper en vare fra utlandet, må man betale norsk moms og evt. toll. Importmoms og toll bokføres via en egen "Importmoms"-meny i Xena.

Importmoms og toll bokføres via en egen meny under Finans -> Moms -> Importmoms. Dette gjør det sikkert og lett å bruke Xena for dem som handler med andre land. 

Start med å velge momskoden "Importmoms" (det er kun de momskodene som er av momstypen "Import", som vises. Trykk på "+" hvis en slik momskode ikke er opprettet).

Etter at bokføringslinjene er tastet inn, velges "Bokfør". Da får man spørsmål om hvilken konto toll/moms avregnes fra, og hvilken dato betalingen skjer. Når bokføringen er gjennomført, kan man under "Avregninger" finne de avregningene som er utført.

undefined