Fargetema

Hvis du har tilgang til flere regnskaper, kan du med fordel endre hvert regnskaps fargetema. Les mer om det her.

Hvis du ønsker å endre fargen på Xena-regnskapet ditt, gjør du det etter at du har logget inn, men før du klikker inn på en virksomhet. Her kan du ha flere forskjellige virksomheter. I høyre hjørne av logoen til virksomheten(e) din/dine finner du en meny (de 3 strekene).

Her finner du fargetema-menyen, og du kan nå velge mellom de mange forskjellige temaene. 

Skjermbilde fra Xena som viser tilgjengelige fargetemaer

Her valgte vi fargen blå, og meny-bjelken ble derfor blå. Når du nå klikker inn på virksomheten din, vil menyen være den valgte fargen. På denne måten kan du ha forskjellige fargetemaer på dine forskjellige virksomheter.

Skjermbilde som viser Xena regnskap med blå fargetema

Prøv Xena selv og se hvor kraftig det er

Opprett din konto
Er det greit med deg at vi bruker informasjonskapsler for markedsføring og kundeservice?
Ditt valg påvirker ikke my.xena.biz og login.xena.biz.