Fargetema

Hvis du har tilgang til flere regnskaper, kan du med fordel endre hvert regnskaps fargetema. Les mer om det her.

Hvis du ønsker å endre fargen på Xena-regnskapet ditt, gjør du det etter at du har logget inn, men før du klikker inn på en virksomhet. Her kan du ha flere forskjellige virksomheter. I høyre hjørne av logoen til virksomheten(e) din/dine finner du en meny (de 3 strekene).

undefined

 

Her finner du fargetema-menyen, og du kan nå velge mellom alle de 14 forskjellige temaene. 

undefined

 

Her valgte vi fargen blå, og meny-bjelken ble derfor blå. Når du nå klikker inn på virksomheten din, vil menyen være den valgte fargen. På denne måten kan du ha forskjellige fargetemaer på dine forskjellige virksomheter.

undefined