Xena Free

Gratis

Max 1 användare
  • Online support i Xenpedia och video
  • Skanning av 10 bilagor pr. månad
  • Upp till 20 linjer i kassajournalen
  • Lagerstyrning på upp till 10 artiklar
  • Gratis revisortillgång
Xena Premium

199 kr.

pr. användare/månad
  • Personlig support via e-post och chatt
  • Obegränsad skanning av bilagor
  • Kassajournal utan begränsningar
  • Obegränsad lagerstyrning
  • API nycklar till appar

Ofta ställda frågor

Ja. Har du Xena Free har du fri tillgång till Xenapedia, videoguider, vägledningar och andra kostnadsfria resurser på Xenas hemsida.

Har du Xena Premium har du utöver det som nämnts ovan också möjlighet för att kontakta oss direkt och få personlig support. Du kan kontakta oss via e-post och chatt.

I Xena kan du upprätta så många räkenskap du vill utan extra kostnad! Även om du är kostnadsfri användare av Xena. Vi rekommenderar att skapa test-räkenskap för att öva och lära dig funktionerna så det bli enklare att skapa ditt riktiga räkenskap.

Om du har Xena Premium kan du lägga till obegränsat antal användare. Varje användare kostar 19,99 EUR + moms pr. månad. I ett kostnadsfritt räkenskap kan du lägga till Revisor eller Bankrådgivare, men inte en anställd.

Xena kan användas gratis och därför så är det ingen ångraperiod på Xena. Abonnemang på Xena betalas månatligt i förväg och kan inte återbetalas.

Abonnemang på Xena kan alltid sägas upp. Uppsägelsen skall ske senast dagen innan en ny månad påbörjas. Xena förpliktar sig till att alltid kunna leverera kundens data tillbaka till kunden vid uppsägelse.

Du kan när som helst ta din data med dig!

Nej, det är ingen bindningstid i Xena. Du kan när som helst säga upp dina användare i Xena. Du äger din data och därför är de inte låsta till systemet. Med andra ord så kan du ta din data med dig om du önskar det.

Priset beror på hur mycket du skall använda. Men att upprätta din personliga användare är helt gratis. Det är också gratis att upprätta alla de räkenskap (Verksamheter) du önskar. Xena är ett komplett ERP-system, och det gäller också som Xena Free användare.

Xena Premium ger tillgång till personlig support, obegränsad kassajournal samt OCR-läsning och lagring av bilagor, möjligheter för fler användare i samma räkenskap, API-nycklar (till app integrationer) och utökade funktioner som lagerstyrning. Xena Premium kostar endast 199 SEK + moms pr. månad pr. verksamhet. Varje extra användare (medarbetare) i en verksamhet kostar också 199 SEK + moms pr. månad.

Du betalar alltid bara för resten av den pågående månaden. Det är ingen uppsägelseperiod. Du kan alltid säga upp användare och Xena Premium när du vill.

Som standard kan Xena allt det som är nödvändigt och mycket mer. Med Xena Premium får du även obegränsad tillgång till alla funktioner. Det finns appar både gratis och betalda som kan utvidga och tillföra funktionalitet.

Vi värdesätter förtroende högt. I Xena kan du se precis vad du betala för och du kan löpande justera efter behov.

Tekniskt sett så kan du det, men det är olämpligt. Din inloggning är personlig och ger tillgång till information och funktioner som är irrelevanta för andra. Din inloggning ger inte bara åtkomst till ditt räkenskap, utan även ev. andras som du har tillgång till.  

Dessutom innehåller Xena funktioner för att länka dokument, e-post och dropbox. Det önskar du troligtvis inte att dela med andra. Sist men inte minst så ger din inloggning endast en användare lov att använda Xena åt gången av säkerhetsmässiga orsaker.

Det är enkelt att flytta ditt räkenskap till Xena. Du skall använda dina filer i CSV-format så kan du importera all din data till ditt Xena räkenskap.

Xena fungera på dator, surfplattor och smartphones så länge du har internettillgång.

Ja, bjud in din revisor via användarinställningarna och välj rollen "revisor". Revisorn mottar en e-post och kan med fördel slå ihop tillgången med sitt befintliga Xena konto. Revisorer kan via Xena ha tillgång till alla revisorkunder som nyttjar Xena.

Vi skyddar din data med stor noggrannhet. Det tas backup varje natt och data blir flyttade till ett annat datacenter. Xena använder 128bit SSL kryptering till all trafik mellan din browser och våran serverpark. Du kan få engångskoder via SMS vid inloggning för att skydda din data extra noga.

Xena är ett dansktutvecklat online räkenskapsprogram som har skapats för att bekämpa spilld och dyrbar tid.

Vi samlar räkenskap, lagerstyrning, dokumenthantering, kundarkiv och kommunikation i ett effektivt affärscentrum. Du kan koncentrera dig på att skapa bäst tänkbara överblick och arbeta tillsammans med kollegor, partners, revisorer, banker och bokföringshållare. Läs mer om Xena's funktioner här.

VIDEO: Introduktionsvideo om Xena.

Xena er lidt anderledes. De har tanke for hele arbejdsprocessen i virksomheden og tænker lidt længere. Hvis du går og overvejer nyt IT-system, så kan jeg anbefale at man tager en kig på Xena og de muligheder systemet giver.

Mark Donslund, Nowas

Vi er en forening med 73 afdelinger og ca. 1200 medlemmer. Xena gør det nemt at opkræve medlemskontingent som abonnement helt automatisk en gang om året. Samtidig er det et godt redskab til at bevare overblik over medlemmer og økonomien.

Foreningen Coding Pirates

Vi er to partnere i virksomheden, der altid har et godt overblik over kunderne, bilagene og økonomien, når vi har det samlet i Xena. Det er utrolig nemt at bruge – selv for ikke regnskabskyndige.

Jasper Dyg, Public Image Aps

En lösning, ett pris!

ATT UPPRÄTTA EN ANVÄNDARE OCH ETT RÄKENSKAP I XENA ÄR HELT KOSTNADSFRITT

Xena Free är gratis tillgång till ett komplett räkenskap. Vi hoppas givetvis att din verksamhet växer så det blir behov för fler användare i ditt räkenskap. Ditt räkenskap kan alltid uppgraderas till Premium.

 

PREMIUM ÄR FÖR DIG SOM ÖNSKAR SUPPORT OCH FLER MÖJLIGHETER

Med Xena Premium kan du arbeta tillsammans med andra i Xena. Flera kan upprätta partners, order, artiklar och fakturor med mer. Du kan ansluta obegränsat antal användare och ge dem specifika roller i ditt räkenskap. Xena Premium ger tillgång till personlig support, lagerstyrning samt obegränsad bilagaskanning och lagring. Läs mer om fördelarna här.

Du betalar alltid bara för resten av månaden. En användare kan sägas upp när som helst.

Prova Xena och se hur mäktigt det är

Skapa konto
Genom att klicka på "acceptera" ger du samtycke till användning av cookies. Det kan finnas innehåll som inte kan visas utan Xena ApS' cookies. Xena ApS använder tredjepartscookies för statistik, navigering, innehållsoptimering, preferenser, riktat innehåll och marknadsföring från Xena ApS. Läs mer här