Xenas funktioner

Xena ger översikt och gör vardagen mer effektiv.

Räkenskap

Enkel ekonomistruktur och praktisk saksbehandling som gör det enkelt att använda för såväl nybörjare som erfarna. Det är flexibelt och kan expandera efter behov. Principen är att du börjar med de enkla funktionerna och går vidare till de mer avancerade funktionerna i takt med att du får behov för dem.

Ingen traditionell kontoplan

Som utgångspunkt är allt tillgängligt för dig när du börjar använda Xena, inklusive en form för "kontoplan", men du kan bygga ut den i takt med att nya behov uppstår. Du kan alltså se ordet "konto", men det är primärt för att understöda de användare som är vana vid att bokföra på det sättet och för att göra systemet kompatibelt med äldre system som t.ex. används av många revisorer.

 

Alla valutor är välkomna

Både bokföring och nästan alla andra tjänster kan hantera samtliga valutor. Det är alltså inget problem att betala räkningar eller utföra andra åtgärder i t.ex. euro.

 

Scanna och bokför bilagor

Bilagor kan scannas in och de visas sedan automatiskt i bokföringen i Xena.

 

Håll ordning på moms och årsrapporter

Nedan finner du olika momssatser, momsfria räkningar, kunder och leverantörer.

Det finns momsrapporter för avräkning med Skatteverket och senare kommer också moms och nyckeltal som man är förpliktad enligt lag att uppge till Skatteverket, automatiskt inrapporteras.

Erbjudanden, ordrar, fakturor och påminnelser

Du kan använda Xena för att ordna både köps- och försäljningsordrar. Samtidigt har du tillgång till vanliga räkenskapsfunktioner så som att skicka erbjudanden, fakturor och påminnelser. Nedan kan du få mer information om de lösningar som kan hjälpa dig med att få översikt över ditt företags ekonomi.

Smidig åtkomst till fakturor

Du kan självklart skicka dina fakturor i PDF via mail. Men du kan också ge din partner onlineåtkomst till Xena och på så vis dela fakturor, historik, saldo, dokument, kontakthistorik m.m.

Varulinjer kan grupperas i olika uppgifter vilket gör större ordrar mer översådliga eftersom de kan delas upp i ett önskat antal underordrar.

 

Från en till flera

I Xena kan en order göras om till flera fakturor. Det betyder att du kan samla flera projekt på en order och allt eftersom arbetet fortskrider kan du fakturera delar av ordern utan att förlora överblick över den.

Delfaktureringen innebär att delar av ordern blir låsta, men du kan fortfarande tillföra ny information till ordern för senarelagd fakturering.

 

Öronmärkta orderlinjer

Xena kan "öronmärka" orderlinjer. Det betyder att en order till en bestämd kund kan innehålla delar/linjer som avser en annan betalare.

Lageröversikt

Alla ordrar reglerar lagerantal och värde. När du kör lagerstyrning på dina varor blir de automatiskt lagerreglerade, både i varulagret och i finanssektionen.

Xena kan se skillnad på fakturering och leverans, om du önskar det. Det betyder att en vara kan vara levererad men inte fakturerad, eller tvärtom.

Xena kan se forskel på fakturering og levering, hvis du ønsker det. Det betyder, at en vare godt kan være leveret, men ikke er faktureret eller omvendt. Det bliver håndteret korrekt både med lagertilgang og -afgang samt finansiel afstemning.

Upplysningar och kommunikation

I Xena görs audittrails på allt. Det betyder att alla ändringar bokförs med "gammalt" värde vs. "nytt värde". Det gör så att du i detalj kan se vem som har ändrat i allt från ordrar och varor till kunder m.m., samtidigt som du kan se när ändringen gjordes.

När, vad och vem?

Kunskap är värdefull när den lagras på ett sätt som gör det enkelt att återfinna alla data i informationsflödet. Vi tillhandahåller den bästa servicen och ställer därför krav till att du alltid har tillgång till relevant information och kan se alla ändringar som har gjorts, all information som har utväxlats och allt som uttalats. Xena sparar alla viktiga data; det har både du och dina kunder glädje av.

Med Xena kan du spåra all information i historiken som avser finansiella förhållanden som betalningar, obetalda räkningar, påminnelser m.m. Du kan också återfinna och utväxla information om en bestämd kund med andra användare. Alla dokument, mails och kommentarer kan bifogas till en önskad partner och gör det enkelte att ge service och effektiv betjäning.

Dessutom uppdateras alla stamupplysningar automatiskt – via verksamhetsdatabaser eller av partnern själv.

Dokumenthantering

I Xena kan alla enheter ha dokument som ansluts till partners, ordrar, varor, bilagor och så vidare. Det betyder att du alltid har dokumenten när du behöver dem i anslutning till projekt, kontexter, bilagor, kunder, ordrar, vCards m.m.

Hitta i din historik

Alla dokument har en versionshistorik som gör att du kan hitta tidigare versioner av dokumentet eller gå tillbaka till en utgåva från "förra tisdagen".

 

Dela din värld med omvärlden

Du kan dela alla dokument med andra – t.ex. med partners och kollegor. Det är särskilt fördelaktigt när du t.ex. utarbetar ett samarbetsavtal eller kontrakt.

Onlinebetalning med kreditkort

Kortaste vägen till betalning. Hög säkerhetsnivå och tillgänglighet gör det enkelt att genomdriva dina betalningar.

Vi arbetar löpande på att du så snart som möjligt kan erbjuda dina partners att betala innestående saldon i Xena direkt via kreditkort med hjälp av en betalningsmodul som levereras av ePay. Det är en säker och enkel service, och när det är lättare för kunderna att betala är det också enklare för dig att motta pengarna.

Så småningom kommer du också kunna skicka elektroniska fakturor direkt till offentliga avdelningar och företag med EAN-nummer utan att betala något för det.

Säkerhet som högsta prioritet

Dina data utgör kärnan i Xena - och i din verksamhet - och därför månar vi naturligtvis om dem. Det är du som äger dina data är de inte bundna till systemet.

Krypterad trafik

Xena använder 128bit SSL-kryptering för all trafik mellan din browser och Xena's serverpark. Krypteringen säkrar att inga utomstående kan fånga upp data från Xena.

 

Back-up

Datasäkerhet är viktigt och därför gör vi löpande backupkopior på alla data i Xena. De görs varje natt när data flyttas till ett annat datacenter. Varje månad kopierar vi över alla data på band som flyttas och förvaras säkert i en bankbox.

 

Redundant driftmiljö

Xena hostas i en helt redundant driftmiljö för att säkra optimal drift och högst möjliga stabilitet.

Prova Xena och se hur mäktigt det är

Skapa konto
Genom att klicka på "acceptera" ger du samtycke till användning av cookies. Det kan finnas innehåll som inte kan visas utan Xena ApS' cookies. Xena ApS använder tredjepartscookies för statistik, navigering, innehållsoptimering, preferenser, riktat innehåll och marknadsföring från Xena ApS. Läs mer här