Xena Free
Gratis
Max 1 bruker
 • Endast online-support
 • Skann 10 bilaga per månad
 • Upp till 20 linjer i kassakladden
 • Lagerstyrning av upp till 10
 • Fri revision tillgång
 • Max 1 användare
Xena Premium
199 kr.
per användar / månad
 • Personlig support via e-post och chatt
 • Obegränsad skanning av bilaga
 • Kassakladd utan begränsningar
 • Obegränsat lagerstyrning
 • API-nyckel för appar
 • Möjlighet till obegränsat antal användare

En lösning, ett pris!

Den första användaren är fri

Vår filosofi är att erbjuda en enda lösning i Xena som ger fullständig och gratis åkomst till alla funktioner, uppdateringar och integrationsmöjligheter. Allt annat vore att frångå den samlade kvaliteten och upplevesen av Xena.

Samtidigt slipper du ta ställning till om du behöver särskilda moduler eller en standard-, professionell- eller enterpriselösning, eftersom du som utgångspunkt alltid har den bästa och senaste versionen av programmet.

 

Ytterligare användare till samma pris

Du betaler altid kun måneden ud. Dvs. hvis du fx tilmelder dig support midt i måneden betaler du kun det der svarer til resten af måneden. En bruger eller support kan opsiges når som helst.