Vårt system - dina data

Säkerhet som högsta prioritet

Xena_sikkerhed.jpg

Dina data utgör kärnan i Xena - och i din verksamhet - och därför månar vi naturligtvis om dem. Det är du som äger dina data är de inte bundna till systemet. Du kan alltså ta dem med dig när som helst om du önskar det. Tills dess värnar vi om dem så länge du önskar och så länge du behöver dem.

Krypterad trafik

Xena använder 128bit SSL-kryptering för all trafik mellan din browser och Xena's serverpark. Krypteringen säkrar att inga utomstående kan fånga upp data från Xena.

Back-up

Datasäkerhet är viktigt och därför gör vi löpande backupkopior på alla data i Xena. De görs varje natt när data flyttas till ett annat datacenter. Varje månad kopierar vi över alla data på band som flyttas och förvaras säkert i en bankbox.

Redundant driftmiljö

Xena hostas i en helt redundant driftmiljö för att säkra optimal drift och högst möjliga stabilitet.