Ett räkenskap som passar dig

Xena är ett webbaserat räkenskaps- och faktureringssystem som ger ekonomisk översikt och därför gör vardagen mer effektiv.

Xena on phone in hand

Ju mer kunskap desto bättre beslut. Det möjliggörs genom ett system som underbygger och förbättrar arbetsprocesser i din verksamhet.

Systemet har en enkel ekonomistruktur och praktisk saksbehandling som gör det enkelt att använda för såväl nybörjare som erfarna. Det är flexibelt och kan expandera efter behov. Principen är att du börjar med de enkla funktionerna och går vidare till de mer avancerade funktionerna i takt med att du får behov för dem.

Du har tillgång till alla funktioner i räkenskapsprogrammet och har inga begränsningar vad gäller antalet poster, fakturor eller användare.

På några få minuter kan du upprätta ditt räkenskap och skicka din första räkning. Till skillnad från många andra räkenskapssystem behöver du nämligen inte upprätta ett kundkartotek, en kontoplan eller ange mängder av stamdata för att komma igång.

Ingen traditionell kontoplan

I de flesta räkenskapssystemen måste du upprätta en kontoplan innan du börjar bokföra. Det betyder att du måste ta hänsyn till en mängd faktorer som egentligen inte är nödvändigt för att snabb komma igång.

Som utgångspunkt är allt tillgängligt för dig när du börjar använda Xena, inklusive en form för "kontoplan", men du kan bygga ut den i takt med att nya behov uppstår. Du kan alltså se ordet "konto", men det är primärt för att understöda de användare som är vana vid att bokföra på det sättet och för att göra systemet kompatibelt med äldre system som t.ex. används av många revisorer.

Arbeta med tre dimensioner

Xena hanterar tre dimensioner så att du kan specificera avdelning, bärare (ekonomisk) och föremål.

Alla valutor är välkomna

Både bokföring och nästan alla andra tjänster kan hantera samtliga valutor. Det är alltså inget problem att betala räkningar eller utföra andra åtgärder i t.ex. euro.

Koll på elektroniska bilagor

Eftersom alla bilagor är elektroniskt anslutna till bokföringen kan du alltid spåra mottagna fakturor.

Du kan lave drill-down på alle posteringer, transaktioner og bilag og finde en indscannet version af eksempelvis en telefonregning fra en bestemt måned sidste år. Du kan også navigere frem og tilbage og op og ned i niveauer.

Scanna och bokför bilagor

Bilagor kan scannas in med t.ex. en multifunktionsprinter. De visas sedan automatiskt i bokföringen i Xena.

Senare har du också möjlighet för att ta en bild med mobiltelefonen och bokföra bilagan direkt - t.ex. när du har köpt din lunch i samband med ett kundbesök.

Håll ordning på moms och årsrapporter

Nedan finner du olika momssatser, momsfria räkningar, kunder och leverantörer.

Det finns momsrapporter för avräkning med Skatteverket och senare kommer också moms och nyckeltal som man är förpliktad enligt lag att uppge till Skatteverket, automatiskt inrapporteras.