Tappa inte tråden

Tillgång till rätt upplysningar ger överskott.

color-xena_support.jpg

Kunskap är värdefull när den lagras på ett sätt som gör det enkelt att återfinna alla data i informationsflödet. Vi tillhandahåller den bästa servicen och ställer därför krav till att du alltid har tillgång till relevant information och kan se alla ändringar som har gjorts, all information som har utväxlats och allt som uttalats. Xena sparar alla viktiga data; det har både du och dina kunder glädje av.

Med Xena kan du spåra all information i historiken som avser finansiella förhållanden som betalningar, obetalda räkningar, påminnelser m.m. Du kan också återfinna och utväxla information om en bestämd kund med andra användare. Alla dokument, mails och kommentarer kan bifogas till en önskad partner och gör det enkelte att ge service och effektiv betjäning.

Dessutom uppdateras alla stamupplysningar automatiskt – via verksamhetsdatabaser eller av partnern själv.

När, vad och vem?

I Xena görs audittrails på allt. Det betyder att alla ändringar bokförs med "gammalt" värde vs. "nytt värde". Det gör så att du i detalj kan se vem som har ändrat i allt från ordrar och varor till kunder m.m., samtidigt som du kan se när ändringen gjordes.