Erbjudanden, ordrar, fakturor och påminnelser

God översikt över intäkter och utgifter.

Regnskab_faktura_xena.jpg

Du kan använda Xena för att ordna både köps- och försäljningsordrar. Samtidigt har du tillgång till vanliga räkenskapsfunktioner så som att skicka erbjudanden, fakturor och påminnelser.

Nedan kan du få mer information om de lösningar som kan hjälpa dig med att få översikt över ditt företags ekonomi.

Smidig åtkomst till fakturor

Du kan självklart skicka dina fakturor i PDF via mail. Men du kan också ge din partner onlineåtkomst till Xena och på så vis dela fakturor, historik, saldo, dokument, kontakthistorik m.m.

Uppdaterad lageröversikt

Alla ordrar reglerar lagerantal och värde. När du kör lagerstyrning på dina varor blir de automatiskt lagerreglerade, både i varulagret och i finanssektionen.

Xena kan se skillnad på fakturering och leverans, om du önskar det. Det betyder att en vara kan vara levererad men inte fakturerad, eller tvärtom.

Xena kan se forskel på fakturering og levering, hvis du ønsker det. Det betyder, at en vare godt kan være leveret, men ikke er faktureret eller omvendt. Det bliver håndteret korrekt både med lagertilgang og -afgang samt finansiel afstemning.

Från en till flera

I Xena kan en order göras om till flera fakturor.

Det betyder att du kan samla flera projekt på en order och allt eftersom arbetet fortskrider kan du fakturera delar av ordern utan att förlora överblick över den.

Delfaktureringen innebär att delar av ordern blir låsta, men du kan fortfarande tillföra ny information till ordern för senarelagd fakturering.

Öronmärkta orderlinjer

Xena kan "öronmärka" orderlinjer. Det betyder att en order till en bestämd kund kan innehålla delar/linjer som avser en annan betalare.

När ordern har fakturerats skapas två fakturor i processen; en går till den ursprungliga mottagaren medan en går till den andra betalaren, och innehåller de linjer som denna ska betala. Ett villkorat antal betalare kan läggas till.

Lätthanterliga varulinjer

Varulinjer kan grupperas i olika uppgifter vilket gör större ordrar mer översådliga eftersom de kan delas upp i ett önskat antal underordrar.