Glöm alla pärmar

Inga problem att hitta, dela och redigera.

xena_samtale_Q.jpg

Xena hjälper dig att arbeta smartare och snabbare genom att du enkelt kan hitta, dela och redigera dokument som du ska använda i olika syften.

I Xena kan alla enheter ha dokument som ansluts till partners, ordrar, varor, bilagor och så vidare. Det betyder att du alltid har dokumenten när du behöver dem i anslutning till projekt, kontexter, bilagor, kunder, ordrar, vCards m.m.

Hitta i din historik

Alla dokument har en versionshistorik som gör att du kan hitta tidigare versioner av dokumentet eller gå tillbaka till en utgåva från "förra tisdagen".

Dela din värld med omvärlden

Du kan dela alla dokument med andra – t.ex. med partners och kollegor. Det är särskilt fördelaktigt när du t.ex. utarbetar ett samarbetsavtal eller kontrakt.