Guide til å opprette en spesifisert valutakonto

Valutaer kan by på en rekke utfordringer – deriblant registrering av kursgevinster/-tap. Xena er bygget slik at tap og gevinst i utgangspunktet blir beregnet automatisk og bokført på Systemdifferanse-hovedkontoen.

Her følger en guide for hvordan man oppretter en eller flere kontoer til å håndtere tap og gevinster:

 1. Opprett en finanskonto – for eksempel under kategorien "Finanskostnader" under Finans -> Kontoplan -> Kontoplan:

  undefined

  Legg merke til at kontotypen kalles "Valutakursdifferanse". 

 2. Heretter vil man i betalingsbilder kunne lage manuelle beregninger av kursgevinst/-tab. Først markeres hvilke fakturaer som skal utlignes: 

  undefined

 3. Deretter skrives det beløpet som faktisk ble hevet (så banken stemmer): 

  undefined

 4. Når det deretter klikkes i beløpet for Valutadifferanser, regner Xena differansen ut, og deretter kan det trykkes "Betal".