Hva kan vi hjelpe deg med?

Søk og opprett

Oppstart

Søking og oppretting av data er helt unikt bundet sammen i Xena! Der du har bruk for data, taster du bare inn deler av det du ønsker å finne, så vises treffene. Hvis dataene ikke finnes, vil Xena foreslå at de opprettes, og om mulig foreslå hvilke data som skal opprettes.

Prinsippet er at der du har bruk for data, taster du bare deler av det ordet du leter etter, så vises det du ønsker å finne. Hvis du ikke får noen treff, vil Xena foreslå at det opprettes, og om mulig foreslå hvilke data som skal opprettes.

 

Søking i Xena er litt som å søke på Google

Salg -> Ordre -> Opprett ordre

Eksempel: Du ønsker å opprette en partner (kunde) til din ordre. I stedet for å taste et "kundenummer" i partnernummer-feltet taster du det du vet om kunden. Det kan være firmanavn, etternavn, by, adresse eller en kombinasjon.

Det kan søkes på flere ting samtidig. For eksempel "Ole" og "Stavanger". Så vil alle dine partnere som heter Ole og bor i Stavanger, vises.

Om du ikke har opprettet "Ole" i ditt partnerkartotek, vil Xena foreslå at det opprettes en ny partner. Men ikke bare det – den vil også gi deg forslag til hvem denne "Ole" kan være.

Slik ser det ut når du taster en del av et navn i partnernummer-feltet:

 

Dette søke- og opprettesystemet går igjen i hele Xena. Så i stedet for å måtte huske kontonummeret på en finanskonto for bomster, skriver du bare "Blom" direkte i kontonummerfeltet, så finner systemet kontoen for deg.

Hvis du ikke har en konto som heter noe med "Blom", vil Xena foreslå at det opprettes en ny finanskonto - bare trykk på + -tegnet ved siden av kontonummerfeltet. Velg gruppe Salgskostnader, fyll inn beskrivelsen og velg om nødvendig en momskode. Kontoen er nå riktig plassert i den valgte gruppen, og du kan alltid fylle inn kontonummeret senere.

Det er svært enkelt å venne seg til den aktive søke- og opprettfunksjonen i Xena! Du vil oppleve at det fungerer så logisk og enkelt i Xena at det å søke og opprette data i tradisjonelle systemer plutselig oppleves tungt og stivbeint.

LÆS MERE: Søgning i varekartoteket

LÆS MERE: Søgning i ordrekartoteket

 

Geografisk visning av partnerne dine

En annen måte å søke opp partnerne dine på er å søke geografisk! Gå til Salg -> Partner -> Partneroversikt og klikk på fanen "Kart".

Prøv Xena selv og se hvor kraftig det er

Opprett din konto