Hva er SPF, og hvorfor er det viktig for meg?

SPF står for "Sender Policy Framework" og er en metode som benyttes for å bekrefte avsenderen av en e-post og dermed begrense mengden søppelpost. Xena overholder reglene for SPF.

Når det sendes en e-post fra Xena (en faktura, et tilbud eller lignende), sendes denne e-posten av Xena, men på vegne av din eller ditt firmas e-postadresse. Derfor vil det som avsender på dine e-poster stå "mail@xena.biz på vegne av DittNavn@DittDomene.no" når e-posten kommer fram til mottakeren. Det ønsker man ofte ikke, men uten din hjelp har ikke Xena andre muligheter ...

Hvis du ønsker å fjerne "på vegne av" og redusere sannsynligheten for at e-postene dine havner i folks spam-filtre, skal du gi Xena tillatelse til å sende e-poster på ditt domene. Rent teknisk gjøres det ved at det opprettes noen såkalte DNS-records på domenet ditt. Det er ikke noe Xena kan hjelpe med, men det er noe du enten kan få din domeneforhandler til å rette (henvis dem til denne siden) eller du kan gjøre det selv hvis du har adgang til et DNS-administrationsverktøy for domenet ditt.

Merk: Dette gjelder kun hvis du har et eget domene. Hvis e-posten din er hos f.eks. Gmail, Hotmail eller lignende, kan du ikke fjerne "på vegne av"-teksten.

 

SPF records

Du skal tilføye Xenas samarbeidspartner til e-postdistribution ved å tilføye "include:sendgrid.net" til din SPF-record. Hvis du ikke har andre SPF-records, skal du lage en ny TXT-record på domenet ditt med samme navn ("hostname") som domenet ditt, og verdien skal settes til:

v=spf1 include:sendgrid.net ~all

Hvis du allerede har en SPF record, skal "include:sendgrid.net" tilføyes rett før "~all", f.eks. slik:

v=spf1 include:somedomain.com include:otherdomain.com include:sendgrid.net ~all

DKIM records

Neste skritt er å lage DKIM-records. Disse skal tilføyes på samme måte som SPF-records, dvs. en TXT-record med følgende navn ("hostname"):

smtpapi._domainkey.DitDomæne.dk

Selvsagt skal "DitDomæne.dk" erstattes i alle de ovenstående tilfellene med det domenenavnet du retter DNS-records på.

Verdien av DKIM-recorden skal være:

k=rsa; t=s; p=MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQDPtW5iwpXVPiH5FzJ7Nrl8USzuY9zqqzjE0D1r04xDN6qwziDnmgcFNNfMewVKN2D1O+2J9N14hRprzByFwfQW76yojh54Xu3uSbQ3JP0A7k8o8GutRF8zbFUA8n0ZH2y0cIEjMliXY4W4LwPA7m4q0ObmvSjhd63O9d8z1XkUBwIDAQAB

Det går som regel et par timer før DNS-endringene trer i kraft.

Prøv Xena selv og se hvor kraftig det er

Opprett din konto