Skift mellom regnskapene dine

Du kan ha tilgang til mange regnskaper i Xena. Denne videoguiden viser hvordan du raskt skifter mellom dem.