Juni 2017

I juni 2017 kjørte vi ut en del nye funksjoner og forbedringer i Xena. Her er høydepunktene.

Nye funksjoner

Betalingsfil

Nå kan man lage og eksportere en betalingfil fra betalingslisten. Man velger de betalingene man ønsker å overføre til banken, ved å sette en hake før man velger "Eksporter". Lagre filen lokalt på pc-en din og importer deretter i nettbanken din.

Man kan eksportere i bankformatene BEC og Kasel.

LES MER: Opprett betalingsfil i Xena.

 

Import av varefil

Når man importerer varer, er det nå mulig å velge en overordnet varegruppe. Nå trenger ikke varegruppen å bli lest og rettet fra importfilen. 

LES MER: Veiledning for vareimport.

 

Prosjektomkostninger 

Når man mottar kjøpsbilag i OIO-formatet i bilagsregistreringen, er det nå mulig å flytte linjene automatisk over til omkostningsregistrering på prosjektordrer. Trykk på knappen "Tilføy til omkostningskladd", så flyttes prosjektlinjene direkte til omkostningskladden.

LES MER: Omkostningsregistrering på prosjekter.

 

Lønnssatser

Individuelle lønnssatser kan nå tilknyttes de enkelte medarbeiderne direkte via varen under fanen "Kjøpspriser". Medarbeiderens individuelle kostpris vil deretter på en riktig måte belaste de ordrene som medarbeideren registrerer tid på. 

Lønnssatsen skal oppgis inkl. sosiale kostnader, f.eks. pensjon, for å gi et riktig bilde av omkostningene for de enkelte prosjektene. F.eks.: En timelønn på kr 150,00 tillegges 45 % for dekning av pensjon, forsikringer, klær osv. og gir en samlet sats på kr 217,50.

 

Forbedringer av eksisterende funksjoner

Omkostningsregistrering

Vi har forbedret omkostningsregistreringen, slik at det nå er mulig å registrere direkte på prosjektets omkostningstype ved vareregistreringer. Ved medarbeiderregistreringer kan det nå tilføyes en aktivitetstype, slik at det også er mulig å manuelt belaste prosjekter og ordrer med medarbeideromkostninger.

De tilføyde omkostningene vil avspeiles på ordrens fane "Omkostninger", og herfra kan de viderefaktureres til kunden. 

LES MER: Omkostningsregistrering på prosjekter.

 

Registrerte omkostninger

Fanen "Omkostninger" på salgsordrer er utvidet med kolonnen "Oppgave", slik at det er tydelig hvilken oppgave omkostningene tilhører. Linjene kan flyttes til de enkelte oppgavene ved å velge den ønskede oppgaven, sette hake for hver linje og trykke på "Overfør". 

Det er mulig å redigere varenummer og antall før linjen overføres til oppgaven. Linjen ligger deretter på oppgaven, klar til viderefakturering til kunden.

LES MER: Regningsfaktura.

 

Ukenumre i kalenderen

Når man skal velge dato i kalenderen, er det nå mulig å velge ukenumre og se hele uken på en gang.

Timegodkjennelse

Funksjonen for timegodkjennelse er nå forbedret, slik at det er mulig å endre den valgte ordreoppgaven før timene godkjennes. Man får se en summering av timene før de blir endelig godkjent.

Godkjente timer kan alltid finnes fram igjen på prosjektrapporten eller på den enkelte ordren.

LES MER: Godkjenn timer på prosjekter.

 

Innebygd supportverktøy

Man kan enkelt få hjelp med en funksjon i Xena når som helst. Aktiver supportfunksjonen i øverste linje, og velg deretter det spørsmålstegnet som vises der hvor du har behov for hjelp.

Hvis du ønsker at veiledningen skal åpnes i fullskjerm, holder du bare Ctrl-knappen nede mens du klikker på spørsmålstegnet for det aktuelle punktet. Veiledningen åpnes da i en ny fane, som du kan ha åpen mens du jobber videre.

LES MER: Slik får du support i Xena.

 

Kommer snart

I tiden som kommer, vil vi jobbe for å forbedre kalenderen i Xena, og legge til flere og bedre muligheter for å planlegge ressurser i hverdagen.