Xena oppdatering - Februar 2021.1

3 min. lesning

Utvidet statusoversikt over salgsordre, og visning av relaterte ordreomkostninger på finansbilag.

Utvidet statusoversikt over salgsordre

Etter ønske fra mange brukere, har vi lagt til adresse, postnummer og sted på visningen av salgsordre i statusoversikten. I denne første versjonen, så er det mulig å se partneradressen. Det vil i en kommende oppdatering også bli mulig å se leveringsadressen dersom denne er utfylt. 

 

Visning av tilknyttede omkostninger til finansbilag

Hvis et bilag er bokført med relasjon til en omkostningsregistrering på en ordre, vil det nå være mulig å se hvilke ordre relasjonene er knyttet til. Dette kan sees via en ny fane på finansbilaget, som heter 'Omkostningsregistrering'. 

Du finner finansbilagene via Finans -> Bilagsoversikt -> velg bilag -> fanen Omkostningsregistrering. 

 

Tilbudsnummer ved sending av tilbud på e-post

Ved sending av tilbud på e-post, så er tilbudsnummeret nå lagt til i emnefeltet.

 

Feltutvidelse til finansrapporten 'Posteringer'

Feltet 'Kontonummer' inneholder nå både kontonummer og kontonavn. Begge deler er søkbare. 

Du finner den via Finans -> Finansutskrifter -> fanen Posteringer -> feltet Finanskonto.

 

 

Endringer på betalingsdialog

I partner betalingsdialogen, er det nå lagt til en kolonne for visning av bilagets forfallsdato.

Dialogen finner man via Partner -> Saldo -> Opprett betaling. 

Brukere av EG Notaplan-versjonen

Brukere som benytter automodulene fra EG Notaplan, har nå mulighet til å kunne se direkte på salgsordreoppgavene, dersom det på kalenderavtalen er notert at kunden venter, eller har lånebil.

 

Øvrige endringer

  • Momsendring i henhold til Brexit på land Storbritannia.
  • Endring av benevnelser i partnerrapporten 'Saldo pr forfallsdato'. 
  • Optimert avlesning av PDF-filer.
  • Når salgsordre opprettes fra et prosjekt, angis ordreansvarlig nå automatisk fra prosjektet.
  • Tidsstempel er tilføyet til merknader.

Nyheter til Mekanikerportalen

Følgende nye funksjoner er nå tilgjengelig for brukerne av tidsregistreringsløsningen Mekanikerportalen:

 

Oppgaver som er fakturert

Medarbeidere som forsøker å registrere tid på en oppgave som er fakturert tidligere, vil fremover få opp følgende informasjon om at oppgaven allerede er fakturert.


 

 

Tilføyelser til opprettelse av nye ordre

Medarbeidere som har adgang til å opprette nye ordre, kan nå også tilføye en ansvarlig til ordren. 

Likeledes kan det ved opprettelse av kunde, nå også tilføyes en e-postadresse.

Endret visning av ukesoversikt

I ukesoversikten 'Mine timer' vises det nå tydelig hvilke registreringer som er godkjent og hvilke som fortsatt avventer godkjenning. Fra denne visningen kan registreringene nå også endres eller slettes. 

 

Mekanikerportalen innstillinger

Vedlikehold av oppsetningen Mekanikerportalen mv. utføres via Tid -> Mekanikerportal oppsetning.

Medarbeidere som har fått angitt en sluttdato for ansettelse inne på medarbeiderfanen i partneropplysningene, vil fremover ikke være synlige i Mekanikerportal oppsetningen.

 

Dessuten respekteres linjeskift i tekstene under 'Felles beskjed' nå også i visningen i Mekanikerportalen, og der er laget scrollefunksjon, slik at det er mulig å se lengre tekster.

 

Hvis du har gått glipp av tidligere oppdateringer, kan du alltid lese dem på nytt her.

Team Xena & EG Notaplan ønsker deg lykke til med denne månedens nye tillegg.

Relatert

Xena oppdatering - September 2021.2

Nyhet: Send delvise tilbud og last ned flere dokumenter

Xena oppdatering - September 2021.1

Nyhet: Mulighet til å se e-post statusikon på logg

Xena oppdatering - August 2021.2

Nyhet: Tilføy budsjett til salgsordre

Xena oppdatering - August 2021.1

Nyhet: Tilføy betalingsopplysninger ved opprettelse av ny leverandør, samt synlig bilagsnummer i bankavstemming.

Prøv Xena selv og se hvor kraftig det er

Opprett din konto