Xena oppdatering - August 2021.2

2,3 min. lesning

Nyhet: Tilføy budsjett til salgsordre

 

Busjett på salgsordre

Det er nå mulig å taste inn et budsjett på dine salgsordrer og få disse innregnet i din ordres statistikk. Se nedenfor hvordan det brukes.

Du vil nå kunne se at det er tilføyet en fane til din salgsordre, kalt Budsjett. Denne fanen opprettes automatisk og er pre-utfylt med dine standard forbrukstyper og din ønskede standard dekningsgrad i % (DG %). 

Hvis du ikke tidligere har opprettet standard forbrukstyper og dekningsgrad, finner du muligheten via Oppsett -> Ordre oppsett -> fanen Forbrukstype.

All inntastet informasjon vil nå kunne ses samlet i fanen Statistikk.

 

Når du omkostningsregistrerer på ordrens forbrukstyper, vil det inngå i ordrens statistikk så du løpende kan følge dine omkostninger og ordrens dekningsgrad. Nedenfor er et eksempel hvor faktiske data er utfylt og grafer aktiveres.

 

Hvis du ikke tidligere har brukt omkostningsregistrering, kan du lese mer om dette i Xenapedia.

 

Bruker du prosjektmodulen?

Xena har en prosjektmodul som kan kjøpes som tillegg og installeres via appstore. Hvis du ikke kjenner modulen, kan du lese mer her.

Hvis du i dag bruker prosjektmodulen, må du være oppmerksom på følgende nye mulighet i dine prosjekter.

Det er tilføyet et nytt felt på fanen Detaljer, som heter Budsjett. Her kan du nå velge om du ønsker at prosjektets statistikk skal baseres på det budsjettet som er inntastet direkte på prosjektet, eller om statistikken skal være basert på et samlet ordrebudsjett. Det vil si summen av alle tilknyttede salgsordres inntastede budsjetter. 

Vær oppmerksom på at ditt valg her, vil reflekteres på dine prosjektrapporter hvor budsjettall inngår.

 

 

Øvrige rettelser:

  • Ubrukte konti kan igjen slettes fra kontoplanen
  • Rettelse til beregning av Partnersaldo visningen i Finans -> Overblikk

 

Har du sett alle de nye funksjonene vi har frigitt tidligere? Hvis ikke, kan du alltid finne dem her.

Team Xena ønsker deg god fornøyelse med denne omgang nye tilføyelser. Husk å følge oss på et av dine foretrukne sosiale medier, f.eks. Facebook, Instagram eller Twitter, hvor vi løpende informerer om nyheter.

Relatert

Xena oppdatering - Oktober 2021.1

Nyhet: Utvidelser til rapporter og statistikk

Xena oppdatering - September 2021.2

Nyhet: Send delvise tilbud og last ned flere dokumenter

Xena oppdatering - September 2021.1

Nyhet: Mulighet til å se e-post statusikon på logg

Xena oppdatering - August 2021.1

Nyhet: Tilføy betalingsopplysninger ved opprettelse av ny leverandør, samt synlig bilagsnummer i bankavstemming.

Prøv Xena selv og se hvor kraftig det er

Opprett din konto