Xena oppdatering - Juni 2021.2

2,5 min. lesning

Nyheter: Fokus på rapport- og prosjektutvidelser

Utvidelse av prosjektrapporter

To av våre eksisterende rapporter er utvidet med nye kolonner til visning av de estimerte salgspriser.

  • Rapporten 'Ordreoppgave status' inneholder nå kolonner som viser, Fakturert i alt, Estimert salgspris i alt, samt Omkostninger i alt. Dette er også tilføyet til CSV eksporten.
  • Rapporten 'Ordreoversikt' inneholder nå en ny kolonne som viser Estimert salgspris. Dette er også tilføyd til CSV- og PDF-eksporten.

Vi tilføyer informasjonen omkring estimerte salgspriser til flere prosjektrapporter løpende.

 

Finansrapport 'Omkostninger'

For en måneds tid siden, friga vi en ny finansrapport som heter 'Omkostninger'. Denne rapporten viser bilag som har en relasjon til en prosjektomkostning. Denne nye rapporten har nå fått tilføyd eksportmulighet til CSV og PDF, samt at den kan sendes pr. e-post.

 

Omkostningsregistrering

På nye registreringer etter denne oppdateringen, er det mulig å se i fanen 'Kladd' hvilken medarbeider som har lagt til registreringen. Denne informasjonen tilføyes også til fanen 'Godkjennelse' ved neste oppdatering.

 

Bilagsregistreringen

Når du tilføyer omkostningslinjer til et dokument via bilagsregistreringen, kan du nå se tydelig i feltet 'Ordreoppgave' om den allerede er fakturert, før du påfører ytterligere omkostninger.

Dessuten er det tilføyet scroll til listen av valgmuligheter, slik at det nå er mer enn 10 å velge i mellom.

 

Appstore

Vi har oppdatert visningen av apps og integrasjoner i Xena appstore. Funksjonaliteten er ikke berørt av denne endringen.

 

Øvrige rettelser:

  • Bankeksportformatet til 'BankData' er korrigert og kan igjen anvendes.
  • Rettelse til 'Inkludér allerede eksporterte'-funksjonen ved eksport av bankfiler.
  • Vedlikehold av avanserte priser er igjen tilgjengelig på partnere av typen 'medarbeidere'.
  • Tekstsøking er lagt til i feltet, ved valg av standardrapporter i rapportoppsettet.

 

Hvis du har gått glipp av tidligere oppdateringer, kan du alltid lese dem på nytt her.

Team Xena & EG Notaplan ønsker deg lykke til med denne månedens nye tillegg.

Relatert

Xena oppdatering - September 2021.2

Nyhet: Send delvise tilbud og last ned flere dokumenter

Xena oppdatering - September 2021.1

Nyhet: Mulighet til å se e-post statusikon på logg

Xena oppdatering - August 2021.2

Nyhet: Tilføy budsjett til salgsordre

Xena oppdatering - August 2021.1

Nyhet: Tilføy betalingsopplysninger ved opprettelse av ny leverandør, samt synlig bilagsnummer i bankavstemming.

Prøv Xena selv og se hvor kraftig det er

Opprett din konto