Xena er et fantastisk og brukervennlig program. Tidligere brukte jeg Navision, men det som gjør Xena ekstra bra, er at jeg kan bruke det som front-system i butikken min for å ta imot nettbetalinger.