Vi er en forening med 73 avdelinger og ca. 1200 medlemmer. Xena gjør det lett å innkreve medlemskontingent av abonnentene helt automatisk en gang i året. Samtidig er det et godt redskap for å få oversikt over medlemmer og økonomien.