Tilbud, ordrer, fakturaer og purringer

Det suverene overblikk over inntekter og utgifter. Du kan bruke Xena til å holde styr på både kjøps- og salgsordrer. Du har også adgang til alminnelige regnskapsmessige funksjoner, som å sende tilbud, fakturaer og purringer.

Regnskab_faktura_xena.jpg

Nedenfor kan du lese om de løsningene som kan hjelpe deg med å holde styr på firmaets økonomi.


Ideelt for håndverkere og butikker
Siden Xena er et fleksibelt system når man skal opprette tilbud, ordrer og fakturaer, er det raskt og enkelt å komme i gang med en oppgave. Se hvilke andre fordeler Xena gir for dem som driver firma.


Enkel adgang til fakturaer

Du kan naturligvis sende fakturaene dine som en PDF-fil via e-post. Men du kan også gi partnerne dine online adgang til Xena, hvor det er mulig å se fakturaer, historikk, saldo, dokumenter, kontakthistorikk m.m.

Oppdatert oversikt over lageret

Alle ordrer regulerer lagerantall og lagerverdi. Når du kjører lagerstyring på varene dine, blir de automatisk lagerregulert både i varelageret og i finansseksjonen.

Xena kan se forskjell på fakturering og levering hvis du ønsker det. Det betyr at en vare godt kan være levert, men ikke er fakturert eller omvendt. Det blir håndtert korrekt både med varer som går inn og ut på lageret samt finansiell avstemning.

Én blir til mange

I Xena kan én ordre bli til mange fakturaer.

Det betyr at du kan ha et større prosjekt samlet på én ordre, og etter hvert som arbeidet går framover, kan du fakturere deler av ordren uten å miste overblikket over den. 

Delfakturering medfører at deler av ordren blir låst, men du kan fortsatt legge nye ting til ordren, som skal faktureres senere.

Øremerking av ordrelinjer

Xena kan ”øremerke” ordrelinjer. Det vil si at en ordre til en kunde kan ha enkelte linjer som skal betales av en annen.

Når ordren er fakturert, opprettes det to fakturaer – en til hovedmottakeren og en til den andre betaleren, som inneholder de linjene som vedkommende skal betale. Man kan legge til så mange betalere man ønsker.

Oversiktlige varelinjer

Varelinjer kan grupperes i oppgaver, noe som kan gjøre en større ordre mer oversiktlig, ettersom den kan oppdeles i et vilkårlig antall underordrer.