Et regnskap slik DU vil ha det

Treff bedre beslutninger basert på innsikt. Xena er et online regnskapsprogram som gir deg økonomisk overblikk og understøtter arbeidsflyten i virksomheten din, slik at du kan jobbe mer effektivt.

Xena on phone in hand

Regnskapet har en enkel økonomistruktur og ukomplisert arbeidsflyt som gjør det intuitivt å bruke både for nybegynnere og rutinerte regnskapsførere. Du kan starte med de enkle funksjonene og utnytte de mer avanserte etter hvert som du får bruk for dem. Du har uansett adgang til alle funksjonene i regnskapsprogrammet og har ingen begrensninger på antall posteringer, fakturaer eller brukere.

På få minutter kan du opprette regnskapet ditt og sende din første faktura. Til forskjell fra mange andre regnskapssystemer er det ikke nødvendig å opprette kundekartotek, kontoplan eller taste inn store datamengder for å komme i gang.  


Se hvordan forskjellige bransjer kan bruke Xena

Mange forskjellige bransjer bruker Xena. Les om dem her, og se hva de sier om Xena. 


Regnskapet leser bilaget for deg

I Xena starter bokføringen med at bilaget enten kommer inn via e-post, sendes fra mobilen, skannes eller lastes opp til din innboks. Deretter leser Xena bilaget!

Vil du gjerne slippe noe av all den tastingen som bilagføring vanligvis innebærer? Xena leser bilaget ditt for deg  uansett om bilaget er et bilde tatt med mobiltelefonen eller er en PDF-fil. Det betyr at du i bilagregistreringen i Xena kan se bilaget og bokføre det med kun noen få tastetrykk. Opplysninger som fakturadato, fakturanummer, leverandør, beløp, betalingsdato m.m. er allerede registrert. Du bestemmer hvor det bør utgiftsføres og klikker på "bokfør". Enklere blir det ikke.

Les mer om bilagsregistreringen i Xenapedia.

 

Klassisk kassakladd

I Xena finnes en god, klassisk kassakladd som gir mulighet for rask inntasting og bruk av tastatur i et omfang som savner sidestykke i et online bokføringssystem.

Selv om Xena selv leser bilaget ditt og mye av bokføringen skjer på den måten, er det fortsatt nødvendig med tradisjonell bokføring. Det kan dreie seg om lønn, avskrivninger, innbetalinger m.m. I Xena har vi derfor en klassisk kassakladd, bortsett fra at den er litt smartere ... I kontofeltet kan du f.eks. taste "telefon", og hvis det ikke finnes en konto for telefoni i regnskapet ditt, så foreslår Xena selv å opprette det. Ved registrering av inn- eller utbetalinger, kan det i beløpsfeltene i tillegg til fakturabeløpet f.eks. tastes "Frode" eller fakturanummer eller saldo, så finner Xena det som bør utlignes.

Les mer om kassakladden i Xenapedia.

 

Xena hjelper deg i hverdagen

Når du taster inn eller oppretter ting i Xena, vil du oppleve at det fungerer mye smartere enn du er vant til. Xena tillater nemlig at du skriver hva som helst i hvilket som helst felt, og så vil programmet finne ut hva du er på jakt etter.

Hvis du på en faktura f.eks. skriver "Jens" i kundenummeret, vises en liste over alle kunder som heter noe med "jens". Hvis du skriver "jens drammen", vises alle "Jens" eller "Jensen" du har i Drammen. Hvis Jens fra Drammen ikke finnes, kan du opprette ham, uten å forlate det aktuelle skjermbildet, og Xena fyller ut alle dataene for deg. 

Du kan alltid opprette nye ting der du har bruk for det. Du kan søke etter informasjon litt på samme måte som du ville gjort det på Google. Dette sparer tid! Hvis du skal bokføre en telefonregning, begynner du bare å skrive i kontofeltet "tele ...", og da finner Xena kontoen for telefonutgifter. Hvis du ikke har en konto for telefoni, får du forslag om hvordan den bør opprettes. Og vips, to klikk senere, har du en konto for telefoni. Hvis det er snakke om en innbetaling, kan du i beløpsfeltet skrive det du vet, f.eks. fakturabeløp, saldo, kundens navn eller fakturanummer. 

Hold styr på mva. og toll

Xena holder unik styring på moms, importmoms og toll. I Xena er det laget en egen modul for behandling og avregning av vanlig mva., importmoms og toll, slik at du har full styring!

I Xena er det ikke mulig å bokføre direkte på en momskonto. Dermed slipper man en feilkilde, og momsen vil alltid ha et grunnlag man kan finne tilbake til. På den måten får du en sikker momsrapport, som alltid har et riktig grunnlag. Importmoms og toll føres i en eget modul, slik at du ikke må huske kompliserte bokføringsregler for at momsrapporten skal bli riktig.

Ingen tradisjonell kontoplan

I de fleste regnskapssystemer må du først opprette en kontoplan før du kan begynne å bokføre. Det betyr at du må ta høyde for en lang rekke forhold du ikke har behov for når du er i startfasen.

Når du starter å bruke Xena, er i utgangspunktet alt tilgjengelig for deg, også en form for ”kontoplan”, men du kan utvide den etter hvert som behovene oppstår. Du finner altså begrepet ”konto”, men det er først og fremst brukt for å hjelpe de brukene som er vant til å bokføre på den måten, og for å gjøre systemet kompatibelt med eldre systemer, som for eksempel blir brukt av mange revisorer.

Arbeid med tre dimensjoner

Xena håndterer tre dimensjoner, slik at du kan spesifisere avdeling, utgiftssted og formål.

Alle valutaer er velkomne

Xena kan håndtere alle valutaer, så hvis en faktura skulle være i euro, er det ikke noe problem.