Hopp til innhold

Regnskap

Treff bedre beslutninger basert på innsikt. Xena er et online regnskapsprogram som gir deg økonomisk overblikk og understøtter arbeidsflyten i virksomheten din, slik at du kan jobbe mer effektivt.

Xena hjelper deg i hverdagen

Regnskapet leser bilaget for deg

Vil du gjerne slippe noe av all den tastingen som bilagføring vanligvis innebærer? Xena leser bilaget ditt for deg – uansett om bilaget er et bilde tatt med mobiltelefonen eller er en PDF-fil. Det betyr at du i bilagregistreringen i Xena kan se bilaget og bokføre det med kun noen få tastetrykk. Opplysninger som fakturadato, fakturanummer, leverandør, beløp, betalingsdato m.m. er allerede registrert. Du bestemmer hvor det bør utgiftsføres og klikker på "bokfør". Enklere blir det ikke.

 

Hold styr på mva. og toll

Xena holder unik styring på moms, importmoms og toll. I Xena er det laget en egen modul for behandling og avregning av vanlig mva., importmoms og toll, slik at du har full styring!

I Xena er det ikke mulig å bokføre direkte på en momskonto. På den måten får du en sikker momsrapport, som alltid har et riktig grunnlag. Importmoms og toll føres i en eget modul, slik at du ikke må huske kompliserte bokføringsregler for at momsrapporten skal bli riktig.

Et regnskap slik du vil ha det

Alle valutaer er velkomne

Xena kan håndtere alle valutaer, så hvis en faktura skulle være i euro, er det ikke noe problem.

 

Ingen tradisjonell kontoplan

Når du starter å bruke Xena, er i utgangspunktet alt tilgjengelig for deg, også en form for ”kontoplan”, men du kan utvide den etter hvert som behovene oppstår. Du finner altså begrepet ”konto”, men det er først og fremst brukt for å hjelpe de brukene som er vant til å bokføre på den måten, og for å gjøre systemet kompatibelt med eldre systemer, som for eksempel blir brukt av mange revisorer.

 

Klassisk kassakladd

I Xena finnes en god, klassisk kassakladd som gir mulighet for rask inntasting og bruk av tastatur i et omfang som savner sidestykke i et online bokføringssystem.

Selv om Xena selv leser bilaget ditt og mye av bokføringen skjer på den måten, er det fortsatt nødvendig med tradisjonell bokføring. Det kan dreie seg om lønn, avskrivninger, innbetalinger m.m. I Xena har vi derfor en klassisk kassakladd, bortsett fra at den er litt smartere ... I kontofeltet kan du f.eks. taste "telefon", og hvis det ikke finnes en konto for telefoni i regnskapet ditt, så foreslår Xena selv å opprette det. Ved registrering av inn- eller utbetalinger, kan det i beløpsfeltene i tillegg til fakturabeløpet f.eks. tastes "Frode" eller fakturanummer eller saldo, så finner Xena det som bør utlignes.