Sett faste avtaler i system

Xena abonnementsstyring gjør arbeidet for deg. Hvis du selger varer eller tjenester i et fast intervall, kan du med fordel bruke Xena abonnementsstyring, slik at du slipper å tenke på å sende ut en ordre eller faktura.

xena_kalender.jpg

Abonnementsstyring er en del av av funksjonene dine i Xena, hvor du kan opprette abonnementer som automatisk lager en ordre eller faktura når tiden er inne til det. Abonnementssystemet er utrolig fleksibelt og fungerer på års-, kvartals- og månedsbasis.


Foreninger bruker abonnementstyring

Mange forskjellige yrkesgrupper bruker Xena. F.eks. bruker foreninger Xena til automatisk å sende medlemsavgift til medlemmene sine. Se mer om dem her, og les hva de sier om å bruke Xena.


Du kan opprette flere abonnementer per partner, og hvert abonnement kan ha ubegrenset antall linjer, notater m.m. Les mer om hvordan du kan opprette Xena abonnementsstyring i Xenapedia.