20-08-2013

Flere forbedringer

Vi har brugt sommeren på at lave opdateringer til dig. De væsentligste forbedringer omhandler valutahåndtering, dokumentstyring samt opdatering af finans-, partner- og specialrapporter. Alle forbedringer træder i kraft fra dags dato. Det vil glæde os at høre, hvad du synes om ændringerne via chat eller mail@xena.dk.

NEMMERE HÅNDTERING AF VALUTA

Det er nu muligt at betale en kontantfaktura på en ordre i den valuta, som er angivet på fakturaen.

I kassekladden kan du nu også udligne i valgfri valuta og på tværs af forskellige valutaer. På billedet nedenfor kan du se et eksempel på en faktura i DKK, hvor beløbet til betaling falder i EUR. Som det også fremgår tillades nu små afrundingsdifferencer på kontantfakturaer.

undefined

Du kan ikke længere fakturere eller bogføre i en valuta, hvor der ikke er angivet valutakurs – naturligvis med undtagelse af systemvalutaen.

Bilag og ordrer tager udgangspunkt i valutakursen i opsætningen. Det vil sige, at den ikke bliver gemt på kladden.

DOKUMENTSTYRING ER FORBEDRET

Det er nu blevet lettere at finde delte dokumenter for dine kunder.

På alle de steder, hvor du kan vælge finanskonti og momskoder, er der tilføjet en ”Ingen” i toppen af listen, når du laver en blank søgning. 

Desuden er faktureringsdialogen blevet mere intuitiv.

FLERE RAPPORTER ER OPDATERET

Finansposter bliver nu grupperet mere hensigtsmæssigt, og total er tilføjet.

Finanskontoudtog er tilføjet.

Partnersaldi og partnerposteringer afgrænses nu på enten leverandører eller kunder.