Hvad kan vi hjælpe med?

Varelinjer på en ordre

Varer

Varelinjerne i en EG One-ordre kan lidt ekstra. Her er nogle nyttige tips.

Hvad er en ordrelinje

En ordrelinje (eller varelinje) på en ordre er i virkeligheden en vare fra varekartoteket. Det er en god idé at bestemme varens pris, varegruppe osv. inde på varen, en gang for alle. Så hentes dette hver gang. Klik her for flere oplysninger om mulighederne på varekartoteket

En ordrelinje kan være materialeforbrug registreret i EG One Go, eller linjer dannet udfra ordrens forbrugsposter

Ordrelinjerne er delt op i "opgaver". Hver opgave har sin egen overskrift, notat og sum. 

 

Oprettelse af en ny vare fra en ordrelinje:

Når du taster et varenummer i en ordrelinje, der er ukendt, vil systemet foreslå, at denne oprettes som ny vare. Se også søgning og oprettelse samt digitalt varekatalog.

 

Tips til ordrelinjer

Brug tastaturet og pile-taster til navigering i varelinjer. Det er hurtigere end at bruge musen.

  • Piletaster frem eller tilbage flytter til næste eller forrige felt.
  • Piltast ned - giver ny linje.
  • Piltast op og ned flytter markøren op og ned i samme felt.
  • CTRL + pil op/ned flytter den varelinje, du står på.
  • Tast direkte i totalfeltet, og rabatten regnes automatisk ud.
  • Slet linjer med CTRL + "-" (Minus tegn).
  • CTRL + "+" (plus tegn) indsætter ny linje over der, hvor du står.
  • Enter giver næste logiske træk (varenummer -> varetekst -> antal -> ny linje).

Hvis en kunde (Partner) står til "Privat", så vil hver varelinje vises med et beløb som er incl. moms. Udskrifter vil også være med varelinjer som er incl. moms. 

 

Detaljer for ordrelinjer

Når du på en ordreopgave enten manuelt har indtastet varelinjer, eller har overført dem fra fanen "Forbrug", kan du nu udfolde linjen og se detaljer for linjen.

  • Er det en vare med lagerstyring, kan du se beholdning for varen.
  • Du ser din salgspris, kostpris, DB og DG%, så du kan kontrollere din avance for linjen, inden du f.eks. afgiver tilbud eller sender fakturaen til kunden.

 

De mere avancerede muligheder er lidt skjult

EG One's ordrelinjer kan mere, end du tror. De avancerede funktioner er at finde på menuen (de 3 linjer) ud for hver varelinje.

Herunder et udsnit af, hvad EG One's ordrelinjer kan:

Varelinjer kan "øremærkes" - det vil sige at hver linje kan faktureres til hver sin partner. Det er praktisk, hvis du har en forsikrings- eller reklamationsfaktura, hvor du gerne vil have kunden som "modtager", men hvor der måske er andre, som skal betale for hele eller dele af fakturaen.

Der kan skiftes varegruppe på ordrelinjen. Varegruppen bestemmer momssats på varen og hvor den bogføres.

Der kan sættes afdeling, bærer og formål på ordrelinjen. Bruges afdelinger eller andre dimensioner, så er det muligt at vælge i ordrehovedet eller direkte på varen, men hvis der ønskes afvigelser fra dette, kan det altså sættes pr. varelinje.

EG One kan udføre lagerstyring med flere afdelinger, og hver vare kan findes i flere varianter. Det vises med farvekoder, hvordan beholdningen ser ud.