Hvad kan vi hjælpe med?

Vejledning til at lave en specifik valutakonto

Regnskab

Valuta kan give anledning til en række udfordringer – heriblandt registrering af kursgevinster/-tab. EG One er bygget, så udgangspunktet er, at tab og gevinst bliver beregnet automatisk og bogført på Systemdifference-hovedkontoen.

Her følger en guide for at opsætte en eller flere konti til at håndtere tab og gevinster:

  1. I kontoplanen er standard oprettet en finanskonto til Valuta kursdifferencer under gruppen "Finansielle omkostninger". Du kan for nemheds skyld dobbeltklikke på linjen og tilføje et kontonummer.

    Hvis du manuelt ønsker at oprette en konto til formålet, skal du være opmærksom på at "kontotype" på finanskontoen skal være "Valutakursdifference":

  2. Herefter vil man i betalingsbilleder kunne lave manuel beregning af kursgevinst/tab – først markeres hvilke fakturaer, der skal udlignes: 

  3. Herefter skrives det faktisk hævede beløb (så banken stemmer): 

  4. Når der herefter klikkes i beløbet for Valutadifferencer, regner EG One differencen ud og herefter kan der trykkes "Betal".