Hvad kan vi hjælpe med?

Salgspriser på ordreomkostninger

Med salgspriser på ordreomkostninger, kan du nu overstyre foreslået salgspris i det øjeblik omkostningen registreres via ordreomkostningskladden.

Da dette er en større teknisk ændring, bliver den foretaget i steps. Med denne opdatering er salgspriser tilføjet til kladden Ordreomkostninger, samt på fanen Forbrug hvor du ser de bogførte ordreomkostninger.

Herunder har vi listet opmærksomhedspunkter samt lavet eksempler for hvordan salgspriser håndteres ved overførsel til fakturering.

 

1: Ved registreringer via 'Omkostningsregistrering':

  • Når du registrerer en linje med et varenummer, hentes salgspris fra varen, helt ligesom det fungerer med kostprisen.
  • Når du registrerer en linje uden et varenummer, vil salgsprisen altid vises som kr. 0,00. Du kan allerede nu indtaste en ønsket salgspris, hvilken vil blive anvendt, når linjen senere overføres til fakturering. Du kan også vælge at lade salgsprisen være 0,00, og istedet lade systemet beregne salgsprisen når linjen overføres til fakturering, efter det sædvanlige princip om standard fortjeneste via forbrugstypen.

 

2: Vær desuden også opmærksom på disse punkter:

  • Omkostninger med varenummer, som er registreret før denne opdatering, vil først få beregnet salgsprisen, når linjerne overføres til fakturalinjer.
  • Har du registreringer, fra både før og efter opdateringen, vil salgsprisen for den grupperede omkostningslinje være vist, som et gennemsnit. Når du overfører linjen til fakturering, vil korrekt salgspris pr. stk blive beregnet.
  • Har du for en grupperet vare/timeregistrering udelukkende registreringer fra efter opdateringen, og alle registreringerne indeholder en salgspris, vil salgspris for den grupperede omkostningslinje være et gennemsnit. Når du overfører til fakturering, vil den gennemsnitlige salgspris også være den der foreslås på fakturalinjen.
  • Statistikken for ordren viser fortsat kun salgspriser for fakturalinjer. Derfor vil din statistik ikke være berørt, selvom du har omkostninger liggende både med og uden salgspriser.

 

3: Undtagelser i denne version:

  • Salgspriser for varer registreret via bilagsregistrering bliver endnu ikke beregnet ved bogføringen, men når du overfører omkostningen til fakturering, vil gældende salgspris blive hentet fra varen.
  • Salgspriser for tidsstemplinger bliver endnu ikke vist på ordreomkostningen, men når du overfører omkostningen til fakturering, vil gældende salgspris blive hentet fra varen.

 

4: Et eksempel på linjer fra både før og efter opdateringen:

Samme vare er registreret 4 gange på en ordre. De 2 registreringer er fra før opdateringen (1), og den 3. er en ny registrering med en salgspris på kr. 400,00 (2). Jeg har derefter ændret salgsprisen på varen, så den 4. registrering har en salgspris på kr. 300,00 (3).

Salgspris på ordreomkostningner i Xena, del 1

 

Grupperes alle 4 omkostninger på varen, vises en gennemsnitlig salgspris. Da eksemplet indeholder gamle registreringer med salgspris på kr. 0,00, vil den gennemsnitlige pris afspejle dette, som nedenfor.

Salgspris på ordreomkostninger i Xena, del 2

 

Når linjen overføres til fakturering, vil den korrekte gældende salgspris blive foreslået. Både hvis der overføres grupperet, samt hvis der overføres på linje niveau.

Salgspris på ordreomkostninger i Xena, del 3

 

 

5: Eksempel på linjer skabt efter opdateringen, hvor salgsprisen er forskellig:

Her er registreret den samme vare 4 gange på en ordre. Registreringerne har forskellige salgspriser.

Salgspriser på nye registreringer, del 1

 

Vælger jeg grupperet, beregnes en gennemsnitlig salgspris pr. stk.

Salgspris nye registreringer, del 2

Bemærk:

  1. Hvis registreringerne overføres til fakturering som grupperet linje, vil foreslået salgspris være den gennemsnitlige salgspris
  2. Hvis registreringerne overføres til fakturering uden gruppering, vil foreslået salgspris være fra den enkelte linje registrering.

Den totale salgspris vil være ens, uanset om du overfører grupperet eller detaljeret pr. linje.

Salgspris nye registreringer, del 3

 

 

Relateret indhold