Hvad kan vi hjælpe med?

Redigering af data i EG One

Kom i gang

Sådan redigerer, viser og gemmer du data i EG One.

I EG One er der et visningsbillede af oplysninger (stamdata) og et redigeringsbillede. På den måde undgår du, at alle data står opsplittet i "edit bokse". Det betyder, at du kan markere og kopiere alle Partneres stamdata i visningsbilledet. I visningsbilledet viser vi kun de felter, der rent faktisk indeholder data, da det sparer meget plads i visningen.

For at rette stamdata er det nødvendig at aktivere redigeringsbilledet. Det gøres ved at dobbeltklikke dér, du vil rette, eller ved at trykke på redigeringsknappen.

Nu vises redigeringsbilledet, og der kan rettes i data. Bemærk at EG One hele tiden gemmer dine ændringer automatisk. Derfor er der ikke nogen egentlig "gem"-knap. Knappen med øjet (fremhævet herunder) skifter tilbage til visningsbilledet nu med de rettede data.

Aktiver redigering ved at dobbeltklikke dér, du vil rette.