Partnere

Partnerrapporter

En oversigt over rapporter som vedrører partnere. De fleste findes via menuen Udskrifter > Partner.

Kontoudtog/posteringer udskrivning direkte fra partneren:

Via partneren har du 2 rapporter der kan udskrives: Kontoudtog og Poster. Begge findes ved at klikke på menuen (de 3 prikker) i boksen "Saldo".

For begge rapporter kan du bl.a. indtaste datoafgrænsning, samt du kan vælge at udskrive rapporterne baseret på:

  • Alle - med visning af restbeløb
  • Åbne - med visning af restbeløb
  • Alle - med visning af originalt beløb

Vælger du Valuta = Partner, udskrives originalt beløb i den valuta som posteringen er bogført i, mens den løbende saldo altid er baseret på din regnskabsvaluta.

 

Herunder ses de rapporter der kan udskrives via menuen: Udskrifter -> Partner:

Posteringer: Rapporten benyttes til overblik over de posteringer der er bogført på partnere. 

Øverst vælger du saldotype: "Kunde" eller "Leverandør". Derudover vælger du i feltet "Udligning" om du vil se alle posteringer, eller kun åbne posteringer.

Hvis et bilag er fuldt udlignet via en enkelt udligning, ses udligningshistorikken ved at klikke på linket ud for posteringen.

Billedet viser eksempel på posteringsliste i EG One

 

Hvis et bilag derimod er udlignet af flere omgange, ser du udligningshistorikken ved at udfolde linjen:Eksempel på udligningshistorik i EG One

 

Partnerstatistik: Rapporten viser total købs-/salgstatistik pr. partner for den valgte periode. Øverst vælges kontekst: Kunde eller Leverandør. Du kan også vælge en bestemt varegruppe du ønsker at se statistikken for:Billedet viser eksempel på partnerhistorik i EG One

 

Partner, varestatistik: Her vises køb/salg fordelt pr varenummer, for den indtastede periode. For at danne rapporten skal du vælge partneren du vil se statistikken for:Billedet viser eksempel på partner varestatistik i EG One

 

Saldi: Her vises saldo pr. partner. Husk øverst at vælge om du vil se saldotype: Kunde eller Leverandør.

Billedet viser eksempel på saldooversigt i EG One

 

Partnersaldo, aldersfordelt: Viser saldo pr. partner. Husk øverst at vælge om du vil se kontekst: Kunde eller Leverandør.

De bogførte poster er her fordelt ud på perioder. Bemærk:" Der tages ikke hensyn til hvilke udligninger der er foretaget ved bogføring af f.eks. en betaling. De viste saldi er beregnet udelukkende ud fra bogføringsdatoen på posteringerne. F.eks. vil en betaling først lukke alle åbne beløb i den periode hvor betalingen er bogført. Derefter vil evt. overskydende beløb fratrækkes den ældste kolonne:Billedet viser eksempel på aldersfordelt saldoliste i EG one

 

Saldo pr forfaldsdato:

Denne rapport viser forfaldsfordelingen af alle de åbne posteringer, enten for dine kunder eller for dine leverandører. I beregningsmetoden vælger du om du vil se:

Beregningsmetode = Forfaldne d.d.:

Her vil du i 'Før' kolonnen se beløb der endnu ikke er forfalden. Derefter fordeles alle forfaldne på de næste kolonner, afhængig af interval du har valgt. I 'Efter' kolonne ses beløb forfaldent tidligere end sidste interval.

Beregningsmetode = Forfalder senere:

Her vil du i 'Før' kolonnen se beløb der allerede ER forfaldent. Derefter fordeles alle kommende forfaldne på de næste kolonner, afhængig af interval du har valgt. I 'Efter' kolonne ses beløb der først forfalder senere end sidste interval.

Rapporten Saldo pr forfaldsdato i Xena

 

 

Fakturaliste: Hvis du ønsker at se en oversigt over bogførte fakturaer på dine kunder/leverandører, findes denne via menuen salg/køb > Ordrer -> Ordreoversigt. Her vælger du fanen "Fakturaliste".

Øverst kan du vælge at se alle fakturaer, kun åbne fakturaer eller kun lukkede fakturaer. Derudover kan du også afgrænse på om fakturaen er leveret eller ej:Billedet viser eksempel på en fakturaoversigt i EG One

 

Forfaldne fakturaer: På fanen ved siden af fakturalisten ser du oversigt over forfaldne fakturaer. Det er den samme oversigt du ser, hvis du i menuen vælger Salg > Rykkere > Rykkeroversigt Billedet viser eksempel på oversigt over forfaldne fakturaer i EG One

 

LÆS MERE: Automatisk rapportering.

Ved at klikke "Acceptér" giver du dit samtykke til brugen af cookies. Der kan være indhold, der ikke kan vises uden brug af Xena ApS' cookies. Xena ApS bruger egne cookies og cookies fra tredjeparter til statistik, navigation, indholdsoptimering, præferencer og målrettet indhold og markedsføring fra Xena ApS. Læs mere her