Hvad kan vi hjælpe med?

Finansrapporter

Regnskab

Herunder ses de rapporter som vedrører finansmodulet

Balance: Her udskrives balance for regnskabet. Når balancen vises på skærmen, vælger du øverst om du vil se Resultatopgørelse, Aktiver eller Passiver.

Du har øverst mulighed for at vælge, at du i rapporten vil inkludere posteringer fra finanskladde der endnu ikke er bogført. Ved afkrydsning i feltet, vil du kun få mulighed for at vælge mellem kladder der indeholder ej bogførte posteringer, samt hvor posteringerne balancerer.

Du kan udskrive/udlæse balancen via knappen Rapport i bunden. Når rapporten udskrives/udlæses, vil det altid være alle 3 grupper der udskrives/udlæses.

Finansrapport Balance i Xena

 

Kontoudtog: Du kan her pr. finanskonto udskrive kontoudtog. Øverst kan du lave filter på en hel Finansgruppe, eller blot en enkelt Finanskonto. Derudover kan du vælge, at du kun vil se konti med bevægelser i den angivne periode. Du kan udskrive/udlæse kontoudtog via knappen Rapport i bunden.

Finansrapport Kontoudtog

 

Posteringer: Her vises bogførte posteringer, med en række muligheder for filter øverst. Du kan f.eks. vælge kun at se posteringer der er bogført med en specifik momskode. På rapporten vises dato, bilagsnr., konto, beskrivelse, beløb, momskode samt evt. afdeling. Du kan udskrive/udlæse posteringerne via knappen Rapport i bunden.

Finansrapport Posteringer i Xena

 

Momsafstemning: Her ses en oversigt over dine momskoder, grundlaget for momsberegning samt en afstemning af beregnet moms og faktisk bogført moms. Du kan udfolde momskoden ved at klikke på pilen yderst til venstre. Nu ser du momsdetaljer delt op pr finanskonto. Du kan udskrive/udlæse momsrapporten via knappen Rapport i bunden.

Momsafstemning i Xena

 

LÆS MERE:  Automatisk rapportering.