Gå til indhold

Hvad kan vi hjælpe med?

Primoposteringer

Primoposteringer

Primoposteringer eller åbningsbalance. På et tidspunkt skal der en startsaldo ind på såvel finanskonti, kunder, debitorer og varer. Se her, hvordan det oprettes.

Den første åbningsbalance

Du kan vælge at starte med faktureringen i EG One, og så kommer der senere en åbningsbalance. Du kan også vælge at starte med åbningsbalancen, og så starte faktureringen senere. Men uanset rækkefølge så skal der på et tidspunkt nogle åbningstal ind.

Før bogføringen rigtig begynder, er det en stor hjælp at have den rigtige banksaldo. Eller du har måske behov for at starte med debitorbeholdninger (kunde-saldi). I EG One kan du starte med at taste dele af åbningsbalancen. Det hele skal ikke nødvendigvis ind samtidig!

Ofte er det en revisor, som kommer med åbningstal eller en primobalance for en ny virksomhed. For at din revisor kan indtaste dette, er det en god idé at invitere din revisor. Se Revisor.

 

Hvor indtastes åbningsbalancen og primotal?

Åbningsbalance og primotal indtastes under Finans -> Primoposteringer. (Samme menu findes også under Opsætning -> Finansopsætning -> regnskabsår.) Vælg derefter det år, der skal tastes primotal ind for.

Når du har valgt det år, du ønsker at taste primoposteringer i, så åbner en detalje-menu, hvor du kan angive selve åbnings- eller efterposteringstal.

 

Aktiver og passiver

For at tilføje et åbningstal skal en konto tilknyttes en hovedgruppe. I dette eksempel har vi under fanen "Aktiver" for Finansgruppen "Materielle anlægsaktiver" tilføjet kontoen "Bygninger" og indtastet 750.000 kroner.

Når du starter med et helt tomt EG One-regnskab, er der ikke oprette nogen konti, men finanskontiene kan let og hurtigt oprettes løbende efterhånden som du får brug for dem. Du kan også vælge at indlæse din kontoplan i Arkiv, når du så har brug for en ny konto, vil en matchende konto fra arkiv blive foreslået.

For at oprette en ny konto begynder du bare at taste i feltet (se søge og oprette). Vi taster eksempelvis "Biler". Hvis der findes kontonumre oprettet med teksten "biler", vil disse vises, men vi har ikke en konto for egne biler - derfor kommer denne popup:

Nu mangler du blot at udfylde kontonummer, samt vælge momskode hvis der kan fratrækkes moms på kontoen. Havde du indlæst kontoplanen i arkiv, ville forslag til kontonummer blive vist i bunden af pop-up skærmbilledet.

Vi trykker "Opret" og får nu mulighed for at indtaste et åbningstal for biler.

Oprettelse af passiver følger helt samme mønster.

 

Udregning af egenkapital

Når du har indtastet hele eller dele af åbningsbalancen, kan du med fordel trykke på knappen øverst "Genberegn primoposter". Dette vil beregne ubalance og føre dette mod egenkapital, sådan at balancen balancerer. 

Denne funktion kan køres for hver gang, du har tastet noget i primo-kladden. Du har også mulighed for under menuen Muligheder (de 3 streger) at nulstille primoposteringer, slette primoposteringer m.m.

Debitorer og kreditorer (kunder og leverandører)

Indtastning af kunde- og leverandørsaldi skaber automatisk beløb på samlekonti i regnskabet, så i stedet for at taste disse direkte under Aktiver og Passiver, oprettes den del via fanerne Kunder og Leverandører. Du har mulighed for at oprette flere linjer på hver debitor og kreditor, så det er mulig at indtaste udestående på faktura-niveauer. HUSK at datoen for åbningsposteringerne må ikke lige på eller efter regnskabsårets startdato.

Hvis du starter regnskab i EG One midt i et regnskabsår, kan du istedet indtaste åbningstallene for debitorer og kreditorer via finanskladden. Fremgangsmåden er så:

  • Opret en finanskonto under Andre tilgodehavender og en konto under Øvrig gæld, navngiv dem f.eks. 'Åbningssaldo debitorer' og 'Åbningssaldo kreditorer'.
  • Når du indtaster din primobalance, indtaster du saldoen på samlekonto debitor og kreditor på disse 2 konti.
  • I finanskladden indtaster du nu debitor- og kreditorsaldi (vælg Type=Partnerbetaling på linjerne)
  • Når debitorerne er indtastet, slutter du af med en linje, hvor du vælger din finanskonto 'Åbningssaldo debitorer'. 
  • Kontroller i bunden at din 'Åbningssaldo debitorer' nu vil gå i nul, og bogfør kladden.
  • Fortsæt med kreditorerne på samme måde

OBS har du debitorer som du skylder penge, eller leverandører som skylder dig penge, SKAL disse indtastes under primoposteringer.

Her eksempel på en indtastet primoposteringskladde for debitorer:

Åbningssaldi via kassekladden i Xena

 

 

Resultat (driften)

I det første regnskabsår er det mulig at taste åbningstal i driften (resultatopgørelsen). Dette bruges, hvis du starter med at bruge EG One midt i en regnskabsperiode.

Igen kan du søge og oprette de konti, som ikke er oprettet. Konti under grupperne nettoomsætning, vareforbrug og varelager er lidt specielle. De er i virkeligheden varegrupper. Kontonummer på disse angives under varegruppen eller i kontoplanen.

 

Varekartotek (varebeholdning)

Der er to måde at indtaste en varebeholdning på:

1. Manuelt
Det er mulig at oprette en lagerværdi manuelt direkte under aktiver (manuelt lager). Se det tidligere afsnit "Aktiver og passiver" herover.

2. Via lagerstyring
Det er mulig at oprette et varelager med beholdning (se lagerstyring). Her vil lagerkonti (som i virkeligheden er varegrupper) styres helt automatisk, og til hver en tid vil de stemme overens med lagerbeholdning på samme måde, som samlekonti stemmer med debitor/kreditor-føringer.

Se evt. vejledning om import af varer

Igen er det mulig at oprette varer direkte herfra. Se søge og oprette.

Afstemning

Når hele åbningsbalancen er indtastet, afstemmes den ved at køre funktionen "Genberegn primoposter" og afstemme egenkapitalen under passiver.

Kun brugere med administrator- eller revisorrettigheder kan rette i primoposter.


Sidst opdateret