Hvad kan vi hjælpe med?

Opsætning af regler for godkendelse af omkostninger

Kalender og projektstyring

Er der ønske om i regnskabet at der skal ske godkendelse af omkostninger på forskellig vis, er dette muligt via Opsætning -> Finansopsætning -> Prokuraopsætning.

1: Godkendelse af omkostninger til ordrer

Hvis man ønsker at den ordreansvarlige skal godkende alle omkostninger inden de bliver bogført på ordrerne, sættes flueben som vist herunder. Dette vil have indflydelse i nedenstående skærmbilleder:

Bilagsregistreringen: Er der oprettet en ordreomkostning på bilaget, sendes bilaget automatisk videre til den ordreansvarliges indbakke, for endelig bogføring til ordren

Omkostningsregistrering: Alle registreringer skal godkendes af den ordreansvarlige under fanen "Godkendelse"

Opsætning regler for godkendelse af bilag

 

2: Prokura

Udover godkendelse af ordreansvarlig, er det også muligt at tilføje en beløbsgrænse for endelige bogføring af bilaget – dette kaldes Prokura.

Tryk på "Opret"-knappen for at opsætte prokura regler for hver enkelt bruger. Det indtastede beløb er max-beløb inkl. moms, som brugeren må færdig-behandle. OBS: Udfyld aldrig slutdato på dine prokuraregler. Hvis beløbsgrænsen for en medarbejder skal rettes, skal der oprettes en ny linje, med en ny startdato og nyt beløb. Den eksisterende regel opdateres nu med en slut-dato, hvorefter den nye regel træder i kraft.

Hvis man anvender prokura-beløb, SKAL der oprettes en prokura-regel for alle de medarbejder, der har adgang til bilagsregistrering.

Bilag sendes automatisk til den person, der har det nærmeste prokura-beløb i forhold til beløbet på det aktuelle bilag.

  • Hvis der er brugere der aldrig må kunne endelig godkende et bilag, kan beløbet f.eks. sættes til kr. 1,00 på disse brugere.
  • Hvis der er en bruger der ALTID skal have sidste hånd på bilag, kan alle øvrige brugere oprettes med kr. 1,00, og den endelige godkender oprettes med kr. 1.000.000.000,00.

 

Eksempel på et godkendelses-flow:

1: Bilaget starter hos en bogholder, der har prokura til kr. 100,00. Bogholderen sætter ordreopgave på, samt påfører finanskontonummer og klikker på Bogfør:

  • Bogholderen kan ikke godkende ordreomkostninger, så bilaget sendes nu automatisk videre til første ordreansvarlig

2: Bilaget er nu havnet i ordreansvarligs indbakke. Husk at indbakken også kan åbnes via menuen: Projekt -> Dashboard

  • Ordreansvarlig kan godkende ordreomkostninger ved at klikke på Bogfør
  • Bilaget ER blevet finansbogført, derfor kan finanskonteringen IKKE ændres

Bilaget havner nu hos den bruger, der har nærmeste prokura-regel til at godkende bilaget endelig

  • Bilaget ER blevet ordrebogført, derfor kan ordreomkostninger IKKE ændres
  • Bilaget ER blevet finansbogført, derfor kan finanskonteringen IKKE ændres
  • Brugeren kan endeligt godkende bilaget, så når der nu trykkes Bogfør, forsvinder bilaget fra indbakken og gemmes på posteringen