Hvad kan vi hjælpe med?

One stop moms

Moms, told og skat

Fra 01.01.2015 gælder der nye regler for salg af visse ydelser til private forbrugere i Europa. Kort fortalt er det at der skal opkræves moms i det land hvor ydelsen forbruges.

Fra 1. januar 2015 skal moms beregnes, angives og betales i det land, hvor ydelserne faktisk forbruges.

Når en dansk virksomhed sælger teleydelser, elektroniske ydelser og/eller radio og tv-spredningstjenester til private forbrugere i andre EU-lande for mere end EUR
10.000 (DKK 74.415) i et kalenderår, skal der skal beregnes, angives og betales moms i de enkelte lande, hvor ydelserne bliver forbrugt. Det betyder som udgangspunkt, at en momsregistrering i hvert enkelt land er nødvendig.


Det medfører typisk en omfattende mængde administrativt arbejde. One Stop momsordningen hjælper ved, at det kun er nødvendigt for virksomheden at registrere sig i
ét EU-land og angive og betale EU-moms der. En One Stop momsregistrering i Danmark kræver, at virksomheden skal have hjemsted for sin økonomiske virksomhed i Danmark eller uden for EU.

Formålet med reglerne er at sikre en mere retfærdig konkurrence i EU, da der ikke kan spekuleres i at etablere virksomheden i den medlemsstat, der har den laveste momssats på ydelserne.

Reglen gælder for følgende ydelser solgt til private personer i Europa:

  • Teleydelser
  • Radio- og tv-spredningstjenester
  • Elektroniske ydelser

Du har med andre ord to muligheder. Enten at blive momsregistreret i det pågældende land eller afregne udenlandsk moms til SKAT(One Stop Moms, se Skat One stop moms for mere herom).

 

Sådan bruges One stop moms i EG One:

Det første der skal ske er at registrere sin virksomhed hos Erhvervsstyrelsen. Det gøres her.

Du skal som sælger påføre den momssats, der gælder ifølge momsreglerne i køberens land. Det er derfor vigtigt, at du er opmærksom på, hvilken momssats du ifølge momsreglerne skal påføre på den faktura du sender til din kunde.

Vælg Opsætning -> Finansopsætning + Fanen Momskoder og tryk "Opret". Her oprettes en momskode for hvert land. f.eks. Tysk moms. 

 

Derefter oprettes varegrupper til de ydelser, som kommer ind under reglen. Vælg Opsætning -> Vareopsætning. Her oprettes f.eks. varegruppen "Software".

Inde på varegruppen "Software" under fanen "Momsopsætning" vil der nu være en linje for hvert land der er oprettet en Partner (kunde eller leverandør) på. Ud for hvert land tilknyttes den rigtige momskode under "Salgsmoms".

 

Når der nu sælges "Software" til en privatperson f.eks. fra Tyskland, så vil der nu blive beregnet tysk moms.

Når du efterfølgende laver en momsafregning vil grundlag og momsbeløb fremgå for hver momskode og kan herefter indrapporteres til SKAT(alternativt den udenlandske myndighed).