Hvad kan vi hjælpe med?

Omvendt betalingspligt i EG One

Moms, told og skat

Regler om omvendt betalingspligt af moms ved handel med mobiltelefoner, tablets, bærbare computere m.m. er trådt i kraft. I EG One kan du både købe og sælge varer med omvendt betalingspligt.

Fra 1. juli 2014 er der indført omvendt betalingspligt ved indenlandsk handel med visse typer af it-udstyr, men kun ved såkaldt B2B-salg. De nye regler gælder således ikke ved salg til private.

Følgende produkter er omfattet af den nye ordning:

  • Mobiltelefoner af enhver art, herunder smartphones
  • Tablets
  • Bærbare computere
  • Spillekonsoller
  • Chips og mikroprocessorer

Omvendt betalingspligt betyder, at sælger skal udstede en faktura uden moms. I stedet skal køber beregne erhvervelsesmoms, men har samtidig fradrag for et tilsvarende beløb som indgående moms, hvis køber efter de almindelige regler har fuldt momsfradrag. Hvis der er tale om telefoner eller computere, som medarbejderne også må bruge privat, er der kun delvist momsfradrag. (Se Begrænset momsfradrag).

 

Hvis du er køber af varer omfattet af omvendt betalingspligt, anbefaler vi, at der oprettes en ekstra momskode med en tekst i retning af ”Erhvervelsesmoms ved omvendt betalingspligt”.

Vælg: Opsætning -> Finansopsætning -> Fanen "Momskoder".

Tryk på "Opret".

Her oprettes momskoden "OB" med følgende data:

  • Momskode: "OB"
  • Beskrivelse: "Erhvervelsesmoms ved omvendt betalingspligt"
  • Procent: 25%
  • Momstype: EU-ydelser (Omvendt betalingspligt)
  • Modmoms: "Indgående moms (I)"

Momskode til omvendt betalingspligt i Xena

 

Når køb af varer med omvendt betalingspligt bogføres er der flere muligheder:

Hvis det er varer til videresalg, skal der oprettes en ekstra varegruppe. Den kan f.eks. navngives ”Varer med omvendt betalingspligt”. Momskode for køb angives til "OB" og momskode for salg skal være blank (salget er momsfri).

Varegruppe i Xena med momskode Omvendt betalingspligt

 

Hvis det er til eget forbrug skal der oprettes en helt normal udgiftskonto med denne momskode. Er det udstyr der også bliver brugt privat og dermed har en privat andel er der kun delvis fradrag for moms. Til dette oprettes en udgiftskonto med begrænset momsfradrag.

Finanskonti til bogføring af køb med Omvendt betalingspligt

 

Når momsen angives til SKAT, medtages saldoen på momskontoen i rubrikken udgående moms, der således bliver summen af den almindelige udgående moms og erhvervelsesmomsen. 

 

Hvis du er sælger anbefaler vi, at der oprettes en ekstra varegruppe. Den kan f.eks. navngives ”Varer med omvendt betalingspligt”. På kontoen krediteres salg af varer, der er omfattet af de nye regler, som på momsangivelsen skal indberettes i rubrik C.