Hvad kan vi hjælpe med?

Moms og momsafregning

Moms, told og skat

Hvad er moms, og hvordan afregnes den i EG One?

Hvad er moms?

Moms er en sammentrækning af "meromsætningsafgift" og er i princippet blot en skat på et salg. Da der er et fradrag på momsen for et køb, er det dog reelt kun forskellen af købet og salget, altså fortjenesten, du betaler en afgift af.

 

Hvad er en momsafregning?

I en momsafregning summeres alle momsbevægelser inden for en periode. Denne summering opgives til SKAT, og der laves en betaling af momsen fra din virksomhed til SKAT eller omvendt.

Momsperioder er forskellige fra virksomhed til virksomhed, og afhænger blandt andet af virksomhedens størrelse og branche, men kan også være ændret valgfrit til en anden momsafregningsperiode.

 

Momsafstemning

Inden du afregner momsen, kan du afstemme momsen:

  • I menuen vælges Finans -> Finansudskrifter -> Momsafstemning. Indtast perioden du ønsker at afstemme momsen for. Nu vises alle dine momskoder. Du kan folde hver enkelt momskode ud, og nu ser du bogført momsbeløb for hver finanskonto. Udskriver du rapporten, kan du for hver enkelt konto se forventet momsbeløb og bogført momsbeløb. I en kolonne yderst til højre ses evt difference mellem forvenet og bogført.
  • Du kan fra rapporten klikke du på momskoden. Nu løftes du over på momskodens stamkort. I boksen øverst til højre finder du fanen Afstemning. Indtast den periode du vil afstemme for, og en opsummering vises alle de finanskonti der har resulteret i momsbeløb på momskoden. Du kan nu meget hurtigt kontrollere, at beløbene i de 2 kolonner "Forventet momsbeløb" og "Fradragsberettiget momsbeløb" er ens.

Skulle der være afvigelser, kan du klikke videre ind på den aktuelle konto, og undersøge hvilke posteringer der ligger til grund for afvigelsen.

Rapport til momsafstemning i Xena

Momskoder/manuel moms

Alle momskoder eller satser er ikke fastlåst i EG One. Som standard oprettes de mest brugte momskoder til det land dit firma oprettes i, men der kan rettes og du kan tilføje de ekstra momskoder som du har brug for.

Har du behov for at kunne bogføre et momsbeløb manuelt, kræver det at du opretter finanskonti specifikt til bogføring af dette. Her går du altså udenom dine momskoder, og får dermed lov til manuelt at bogføre momsbeløb via finanskladden eller via bilagsregistreringen. Manuelt bogført moms bliver selvfølgelig også medtaget på dine momsafregninger.

Via kontoplanen finder du Passiver, åbner gruppen Momsgæld og klikker på "Opret". OBS: Det er vigtigt at du ikke udfylder nogen momskode på kontoen. Du kan nu i finanskladden vælge denne konto og dermed bogføre manuel moms.

 

Hvordan udskrives/bogføres momsafregning?

Momsafregning og udskrifter af momsopgørelser foretages i menuen Finans -> Moms -> Momsafregning.

OBS: Det er en god idé at genberegne primoposteringer inden momsafregningen foretages!

Når der i momsafregningen indtastes til- og fra-datoer, opdateres listen i bunden, så du kan se periodens bevægelser på forskellige momskonti. Beløbet der står i "Total" kolonnen fortæller hvad der skal betales/modtages i moms.

Betalingsdatoen har ingen direkte effekt for selve afregningen, men vil blive husket, når der senere skal laves en betaling. Betalingsdatoen kan senere ændres. Når afregningen oprettes, flyttes periodens momsbevægelser i regnskabet fra de enkelte momskonti og til en "Momsgæld"-konto.

Tryk på "Afregn moms" - Dette giver momsudskriften og afregner periode. En sådan afregning kan godt slettes igen.

Når momsafregningen er lavet indberetter du summeringen til SKAT vis SKAT's hjemmeside. Momsrapport kan også udskrives fra afregningslinjen i fanen "Momsafregninger".

OBS: Husk også at låse den periode du har lavet momsafregning for, for at undgå at foretage yderligere momsposteringer i perioden. Lige så vigtigt er det at genåbne perioden, inden du evt. annullerer en tidligere bogført momsafregning.

LÆS MERE: Regnskabsperioder

Annullering af momsafregning i Xena

Er der brug for at udskrive en "listeangivelse" (Dette er det momsfrie salg der er forgået til andre virksomheder indenfor EU) så findes denne under fanen "EU salg uden moms".

 

Betaling af moms

Når betalingen af moms forfalder, enten ved at du laver en indbetaling til SKAT, eller når SKAT har indsat penge på din konto, finder du afregningen frem via Finans -> Moms -> Momsafregning -> Fanen 'Momsafregninger'.

Her vælger du 'Opret betaling' ud for den pågældende afregning, justerer eventuelt datoen, samt vælger en betalingskonto og trykker på knappen 'Betal'. Nu dannes der en postering for betalingen på din betalingskonto, og en modpost på 'Momsgæld'-konto'en.