Gå til indhold

Hvad kan vi hjælpe med?

Regnskab

Kontoplan

I EG One kan du bogføre og fakturere uden først at skulle oprette og designe en kontoplan. Kontoplanen skabes efterhånden, som systemet bruges. Lær mere om, hvordan kontoplanen i EG One bliver til og bruges.

Hvordan er EG One-kontoplanen anderledes?

EG One kontoplanen bygges for en stor del automatisk ud fra de varegrupper og momskoder, du opretter.

EG One bogfører omsætning, varekøb, lagerposteringer, momsposteringer, debitorsamlekonto, kreditorsamlekonto, egenkapital, kontanter samt momsposteringer helt automatisk på de rigtige hovedgrupper i regnskabet. Ved bogføring noteres der, hvor bogføringen kommer fra. På den måde opbygges der automatisk en kontoplan ud fra de posteringer, som oprettes.

Det eneste, du derudover har brug for at oprette, er de finanskonti du bogfører på manuelt. Og de kan oprettes ud fra de forslag, der gives, når den daglige bogføring kører.

Se her muligheden for at indlæse din gamle kontoplan til Arkivet

 

Eksempel:

Når du opretter en "konto" til salg, vil du se, at du i virkeligheden opretter en varegruppe. Denne varegruppe vil så også dukke op under blandt andet varekøb og lager. På den måde er der automatisk sammenhæng mellem lager, køb og salg.

Når du opretter en "konto" til moms, er det i virkeligheden en momskode, der oprettes. Det betyder med andre ord også, at når der oprettes en varegruppe eller en momskode, er der også oprettet de rigtig "konti" i kontoplanen. Uden at der kræves kompliceret opsætning.

 

Hvordan oprettes en finanskonto?

En finanskonto er mulig at oprette mange steder. Den kan oprettes der, hvor der er brug for konti. For eksempel:

  • Primokladden (Finans -> Primoposteringer)
  • Bilagsindtastningen (Finans -> Bilagsregistrering eller Finans -> Kassekladde)
  • Finansopsætningen (Finans -> Opsætning -> Finansopsætning) 

Hovedmenuen for at finde kontoplanen er: Finans -> Kontoplan -> Kontoplan.

For at redigere en eksisterende konto klikker du på menuen (de 3 prikker) yderst til højre ud for kontoen, og vælger 'Gå til finanskonto'.

For at oprette en ny konto folder du hovedgruppen ud (i eksemplet her "Administrationsomkostninger") og trykker på "Opret".

Her ses hvordan man opretter en ny finanskonto via kontoplanen

Følgende dialog kommer som popup. Her kan der enten tastes kontooplysninger manuelt (øverste på popup) eller vælges et af forslagene (nederst på popup).

Billedet viser de oplysninger en finanskonto kan oprettes med i EG One

 

Åbningsbalance indtastes under Finans -> Primoposteringer. Se primoposteringer

 

Indlæse en standard kontoplan

Når du har oprettet et nyt regnskab, vil du have muligheden for at indlæse en standard kontoplan, så du kommer hurtigere fra start med dit nye regnskab.

Første gang du går til Finans -> Kontoplan -> Kontoplan vil du øverst i visningen se den nedenstående information. Hvis du vælger 'Brug skabelon' kommer der en dialog frem.

Indlæs standard kontoplan i Xena

Vælg herefter i listen, den kontoplan som passer bedst til din virksomhedstype og vælg 'Installer'.

Indlæs konti fra en standard kontoplan i Xena

Den valgte standard indlæses og du kan frit tilpasse den, inden du starter din bogføring i det nye regnskab.

Det er vigtigt, at du gennemgår kontoplanen og får tilføjet momskoder til de konti, hvor du kan fratrække moms. Dette gøres lettest ved at du øverst i kontoplanen vælger 'Resultatopgørelse', udfolder alle konti og derefter anvender 'Rediger' ikonet. Herefter er alle konti åbne for tilføjelse af momskode.

 

Opsætning til tvunget finans kontonummer

Hvis du ønsker at alle dine finanskonti skal have et kontonummer ved oprettelsen, kan du aktivere tvunget finanskontonummer i Opsætning -> Finansopsætning -> Kontoplan. Hvis du ser denne advarsel, er det fordi du i forvejen har nogle finanskonti oprettet uden kontonummer:

Aktivering tvunget finanskontonummer i Xena

Klik på linket for at åbne kontoplanen. Klik på rediger-ikonet i øverste højre hjørne, og gennemgå alle grupper for både Resultatopgørelse, Aktiver og Passiver. Når du har sikret dig der er sat kontonummer på alle konti, kan du vende tilbage til ovenstående skærmbillede og aktivere tvunget finanskotonummer

Finanskonto til bogføring af manuel moms

Har du behov for at kunne bogføre et momsbeløb manuelt, kræver det at du opretter finanskonti specifikt til bogføring af dette. Her går du altså udenom dine momskoder, og får dermed lov til manuelt at bogføre momsbeløb via finanskladden eller via bilagsregistreringen. Manuelt bogført moms bliver selvfølgelig også medtaget på dine momsafregninger.

Via kontoplanen finder du Passiver, åbner gruppen Momsgæld og klikker på "Opret". OBS: Det er vigtigt at du ikke udfylder nogen momskode på kontoen. Du kan nu i finanskladden vælge denne konto og dermed få bogført manuel moms.

 

Undergrupper i kontoplanen

Det er muligt at oprette "Undergrupper" i kontoplanen, således at bestemte konti får en egen overskrift og sum. Det gør man i kontoplanen ved at give de konti man vil summere samme gruppe. Her er nogle af kontiene under gruppen Produktionsomkostninger fordelt ud på 2 forskellige grupper. Så vil disse konti pr. gruppe få deres egen overskrift og sum i balancen.

På finanskontiene i EG One kan du vælge Finanskontogruppe

Rapportudskrifter - balance m.v.

I bunden af kontoplanen har du mulighed for at downloade kontoplanen til en CSV fil.

Udskrift af din resultatopgørelse og balance findes under Finans -> Finansudskrifter

OBS: For at se de 3 dele af finansbalancen vælges Resultatopgørelse, Aktiver eller Passiver i toppen.

Uanset hvad der vises på skærmen, vil en udskrift eller en email indeholde den komplette balance med resultat og balance. I bunden findes flere muligheder for at eksportere den valgte rapport

 

LÆS MERE: Opsætning af dimensioner