Hvad kan vi hjælpe med?

Importmoms og Told

Moms, told og skat

Når der købes varer udenfor EU, vil der blive tillagt varen dansk moms og evt. told. Dette kommer på en Importspecifikationen fra SKAT. Ønsker du, at din importmoms skal fremgå direkte af din momsopgørelse i EG One, så du ikke selv skal huske den ved momsangivelsen, kan du gøre brug af funktionen til bogføring af Importmoms.

Posteringen har INGEN regnskabsmæssig påvirkning, den har KUN indvirkning på din momsopgørelse.

Importmoms og told bogføres via en særlig menu under Finans -> Moms -> Importmoms.

Start med at vælge momskoden "Importmoms" . Der vises kun de momskoder der er af momstypen "Import". Tryk på "+" hvis en sådan momskode ikke er oprettet, eller hvis du ønsker en anden modkonto end din standard Indgående momskode.

Efter bogføringslinjerne er indtastet, vælges "Bogfør". EG One spørger hvilken konto evt. told skal afregnes fra og hvilken dato betalingen skal bogføres. 

Bogførte afregninger findes på fanen 'Afregninger'.

Bogføring af importmoms i EG One

 

Ved en senere momsafregning vil beløbene blive placeret således, hvis du har anvendt standard indgående moms som modkonto:

Afregning af importmoms i Xena