Hvad kan vi hjælpe med?

Import af varer

Varer

Det er mulig at importere varer, priser, EAN nummer. Her kan du lære hvordan denne importfunktion fungerer.

Har du en grossist du ønsker at oprette varer fra, til brug i EG One, kan du vælge selv at indlæse disse ved hjælp af denne vejledning.

Du kan også vælge at oprette varerne løbende efter behov, direkte fra det digitale varekartotek.

LÆS MERE: Digitalt varekatalog

 

Import af varer/priser til lagerkartoteket:

Import af varer er muligt flere steder i EG One. Hvilken funktion der passer bedst, afhænger helt af, hvad der er brug for. Import af varer kan deles op i følgende hovedemner:

 

Vælg Lager -> Import -> Vareimport

Tryk på "Vælg filer", og udpeg CSV-fil indeholdende varedata, der ønskes indlæst. Øverst vælges korrekte indstillinger, afhængig af hvilke data der findes i den valgte fil. F.eks. kan der markeres, at "Første linje er overskrifter", hvis den valgte CSV-fil indeholder overskrift til kolonnerne. Nederst matches kolonnerne fra filen med kolonnerne i EG One, så dataene indlæses i de rigtige felter. I bunden vises eksempel udfra valgte indstillinger. Vær opmærksom på at de danske tegn æøå formateres korrekt, inden indlæsning.

Her er nogle regler og gode råd til filimporten:

  1. Der må ikke være dubletter af varenumre i filen der indlæses.
  2. Filen skal som minimum indeholde Varenummer og Beskrivelse.
  3. Hvis ikke du foroven vælger en generel Varegruppe, skal filen også indeholde Varegruppe.
  4. Test gerne filen i Excel, for at se efter, om alle felter er som de skal være. Vær opmærksom på at Excel gerne vil formatere lange "tal" om til formler. Dette kan du undgå ved at formatere disse felter til "Special" og her vælge "Postnummer".
  5. Lav en prøve med en fil, som kun indeholder 10-20 varer, før du sætter en import af tusindvis af varer i gang.

Når du er færdig med indstillinger, trykkes "Import". Er alle indstillinger rigtige og filen er som forventet, så starter indlæsningen.

Billedet viser indstillinger for import af varer i EG One

Slette varer som er importeret:

Hvis du har fået noget importeret som er forkert, kan du nemt slette alle varer igen. Under "Opsætning" -> "Vareopsætning" -> Fanen "Varegrupper" er dine varegrupper listet. Slå op på varegruppen. Inde på varegruppen i nederste blok vil du finde en fane som hedder "Varer", dette er en liste, af alle de varer som er tilknyttet varegruppen. Her kan alle varer, som der ikke er bevægelser på slettes.

 

EAN koder (Stregkoder)

For at importere stregkode filer, tryk på "EAN nummer import" under Lager -> Import. Tryk herefter på "Vælg filer" for at indsætte data. 

Her er varenummer og EAN kode obligatorisk, og der kan ikke være dubletter af EAN nummer. Én vare kan godt have flere stregkoder. Også stregkoder med forskelligt antal varer. f.eks.: en stregkode for én colaboks og en anden stregkode på samme vare for en ramme med 24 colabokser.

(Ellers gælder samme regler og gode råd, som forklaret i forbindelse med vareimport)

Her er der igen flere ting der kan indstilles. F.eks. kan du sætte kryds ud for "Første linje er overskrifter" sådan at den øverste linje i din tekst- eller CSV fil, bliver gjort til en rigtig overskrift i EG One. Herudover er der kolonnedefinitioner. Nogle kolonner er obligatoriske, så disse skal bruges for at kunne oprette.

Når du er færdig, kan du importere ved at trykke "Import".

Se også Scan dine varer for at læse mere om at bruge varer med EAN koder.