Hvad kan vi hjælpe med?

Opsætning EG One Go

EG One Go

Du vælger selv, hvilke aktiviteter og varegrupper, dine medarbejdere må kunne anvende i EG One Go løsningen. Derudover findes en række andre valgmuligheder, som alt sammen vedrører, hvorledes EG One Go opleves af brugeren.

 

I menuen vælges Opsætning -> EG One Go opsætning.

Du starter med at lave den generelle opsætning under fanen 'Firma'. Derefter kan du tilpasse dine valg for den individuelle medarbejder under fanen 'Medarbejder', hvis der er medarbejdere som skal have anden opsætning end den generelle.

EG One Go opsætning i Xena

 

Aktivitetstyper

Vælg de aktiviteter alle medarbejdere skal kunne anvende. Det er vigtigt, at du i bunden vælger en primær aktivitet, som vil blive foreslået ved ny tidsregistrering.

Under fanen 'Medarbejder' kan du efterfølgende lave individuel opsætning for den enkelte medarbejder.

 

Varepriser

Her vælges om salgspriser på varer skal skjules i EG One Go.

Under fanen 'Medarbejder' kan denne opsætning overstyres for den enkelte medarbejder.

 

Varegrupper

Marker de varegrupper der skal vises i EG One Go. Kun varer, tilhørende de valgte varegrupper, vil det være muligt for medarbejderne at søge frem.

Under fanen 'Medarbejder' kan denne opsætning overstyres for den enkelte medarbejder.

 

Krav om KS

Hvis du på en opgave har tilføjet, at der kræves udfyldelse af kvalitetssikringsskema, kan du her vælge hvornår der skal kontrolleres for, om skemaet er udfyldt. Hvis du f.eks. markerer 'Arbejde udført', og medarbejderen forsøger at vælge denne status på en opgave, uden det krævede Kvalitetssikringsskema er udfyldt, vil medarbejderen få besked om, at status ikke kan ændres før end skemaet er udfyldt.

Under fanen 'Medarbejder' kan denne opsætning overstyres for den enkelte medarbejder.

 

KS skemaer

Udvælg de kategorier/underkategorier af skemaer alle medarbejdere skal have adgang til. Du kan også tilføje dine egne kategorier. Alle de kategorier du selv tilføjer, vil automatisk få de 4 standard underkategorier: Modtagekontrol, Proceskontrol, Slutkontrol og Diverse kontrol.

Valg af kategorier/underkategorier kan under fanen 'Medarbejder' overstyres for den enkelte medarbejder.

 

Tidsregistrering

Du udpeger her hvilken type af registreringer dine medarbejderne må kunne vælge. Under fanen 'Medarbejder' kan denne opsætning overstyres for den enkelte medarbejder.

  • Tidsstempling = Traditionelt stempelur, hvor medarbejderen stempler starttid på aktivitetstyper for hver skift af aktivitet/opgave
  • Manuel tidsstempling = Stempelur, men hvor medarbejderen selv definerer starttidspunktet for stemplingen
  • Dagsregistrering = Medarbejderen indtaster manuelt antal timer forbrugt per tidskode/opgave
  • Andet = Registrering på aktivitetstyper med typen 'Andet' (f.eks. KM-penge, diæter, osv.)

Hvis du ønsker, at en opgaves status automatisk skal ændres efter start af tidsregistrering på opgaven, vælger du nederst hvilken opgavestatus der skal ændres til. Hvis ikke du ønsker automatisk skift af status, vælger du indstillingen 'Ikke valgt'.

 

Ordrer og opgaver

Her vælges om du vil give dine medarbejdere adgang til at oprette helt nye order i Eg One Go. Hvis dette felt IKKE er markeret, vil medarbejderne kun kunne oprette nye opgaver på eksisterende ordrer.

Derudover kan du fravælge specifikke opgavestatus koder, hvis der er en bestemt type opgaver, som du ikke ønsker dine medarbejdere skal have adgang til i EG One Go.

Under fanen 'Medarbejder' kan opsætningen overstyres for den enkelte medarbejder.

 

Dokumenter

Du vælger her, hvilken dokumentmappe dine medarbejdere skal have adgang til at kigge i. Dette kræver at opsætning af mapper er lavet først. Under fanen 'Medarbejder' kan denne opsætning overstyres for den enkelte medarbejder.

Skal medarbejderne have adgang til alle filmapper på ordrerne, vælger du indstillingen 'Vælg alle'.

 

KS Generel information

Her kan du indtaste en generel tekst, som vil blive udskrevet på forsiden af alle dine KS skemaer, når du udskrives til PDF.

 

Fælles besked

Du kan indtaste en fælles besked, som vises til alle brugere på forsiden af EG One Go, når de logger ind første gang på dagen.

 

Forbrugstype

Her skal vælges hvilken forbrugstype medarbejdernes tidsregistreringer skal bogføres på. Forbrugstypen benyttes til statistik på ordrerne.

 

Firmadokumenter

Her kan du uploade generelle PDF-dokumenter, som medarbejderne skal have adgang til ude i EG One Go. Dette kunne f.eks. være firmaets APV.

 

Dagsregistrering

Benyttes dagsregistrering til registrering af tid i Eg One Go, kan du her pr ugedag indtaste hvor mange timer der skal foreslåes.