Hvad kan vi hjælpe med?

Bilagsregistrering til salgsordre

Bilagsregistrering til salgsordre

Har du modtaget et bilag, hvor du ønsker omkostningen samt selve bilaget ført over på en salgsordre, gøres dette via menuen Finans -> Bilagsregistrering, samtidig med at bilaget finansbogføres.

Hvis et bilag registreres via Finans -> Bilagsregistrering, er det muligt samtidig med finansbogføringen, også at få bilaget bogført som omkostning på en salgsordre. 

Omkostningen vil indgå i salgsordrens statistik, samt det er muligt at overføre omkostningen direkte ned til en fakturalinje på salgsordren.

 

Opret en eller flere linjer under afsnittet "Ordreomkostning" i bilagsregistreringen.

Vælg "Ordreopgave, vælg "Omkostningstype", indtast "Beskrivelse". I Beløbskolonnen indtastes beløb EKSKL MOMS! 

Hvis der er opsat regler om godkendelse, vil bilaget automatisk blive overført til den ordreansvarlige, når bilaget bogføres. Den ordreansvarlige har så til opgave at godkende den del af bilaget der vedrører ordreomkostningen. 

LÆS MERE: Bilagsregistrering

 

Resultatet ses på salgsordren.

Når bilaget bogføres, vil både de bogførte ordreopgave-linjer samt originalfakturaen kunne ses på salgsordren via menuen Salg -> Ordre

  • Under fanen "Forbrug" ses omkostningslinjerne fra bilaget hvorfra den f.eks. kan viderefaktureres
  • Under fanen "Dokumenter" ses originalfakturaen