Gå til indhold

Hvad kan vi hjælpe med?

Bank

Overfør betalinger til bank

Via menuen Køb > Betalinger får du overblik over hvilke fakturaer der skal betales. Med få klik kan du eksportere en fil med betalinger som du kan indlæse i banken, og betalingerne kan overføres til finanskladden for bogføring.

Opsætning af leverandør

Før du kan overføre betalinger til banken, skal du for hver af dine leverandør indtaste betalingsinformationer. Det vil sige, skal leverandøren betales via bankoverførsel eller via indbetalingskort, samt der skal indtaste kontonummer/leverandørnummer m.m.

Oplysningerne kan oprettes direkte på partneren, eller du kan vente med at oprette betalingsoplysninger til du skal overføre til banken.

På partneren under boksen Opsætning, vælges fanen "Leverandør". Tryk på Rediger-blyanten, eller dobbeltklik i boksen. Så vises knappen til "Ret betalingsoplysninger":

Uanset om du indtaster oplysningerne via partneren eller via betalingsfunktionen, vises de samme muligheder. Du vælger mellem betalingstype Bankkonto eller FIK 71:

  • Bankkonto: Indtast leverandørens kontooplysninger. Markerer du "Gruppér betalinger", får du mulighed for at indtaste en standard adviseringstekst til leverandøren, f.eks. dit kundenr.
  • FIK 71: Indtast leverandørens FIK-leverandørnr. Her kan du også vælge "Gruppér betalinger". I betalingslisten indtastes senere samlet betalingsid, f.eks. fra modtaget kontoudtog.

 

Brug af betalingslisten:

I menuen vælges Køb -> Betalinger. Øverst kan du afgrænse på forfaldsdatoen, hvis du ønsker at overføre betaling til banken frem til en bestemt forfaldsdato. Dernæst markerer du de fakturaer du ønsker betalt indenfor den valgte forfaldsdato. De fakturaer du fravælger denne gang, vil automatisk blive vist næste gang du skal overføre betalinger. Bemærk: du kan max overføre 50 betalinger af gangen. 

I højre side kan du altid kalde den tilhørende PDF faktura frem ved at klikke på det blå billed-ikon.

Ved at klikke på linkene på linjerne, kan du redigere leverandørens fakturanummer/betalingsID samt du kan rette/oprette betalingsoplysninger på leverandøren.

OBS: For at få evt. kreditnotaer fratrukket beløb til overførsel, anbefales det at leverandøren sættes op til Grupperet betaling. Dermed fratrækkes valgte kreditnotaer automatisk totalbeløbet til overførsel.

Når alle ønskede betalinger er udvalgt, og du har kontrolleret at betalingsoplysningerne er korrekt, er du klar til at overføre filen til banken. Er det første gang du håndterer betalinger, skal du i bunden vælge den konto betalingerne skal trækkes fra i din bank. Når denne konto er valgt, skal du klikke på knappen "ret betalingsopsætning":

I boksen vælges din banks anvendte bankformat (Export type). Der kan p.t. vælges mellem BEC, SDC, Danske Bank, Bankdata og Telepay (norsk format).

Derudover skal du indtaste Reg.nr. og Kontonr. Tryk på "Opdater" for at gemme opsætningen til fremtidige betalinger.

Se også: Liste over formater og banker som EG One understøtter.

 

Vær opmærksom på, at hvis leverandøren er opsat til grupperet betaling, vil dette blive håndteret i listen efter følgende regler:

  • Hvis samme leverandør har flere forfaldsdatoer, laves der en grupperet betaling per fofaldsdato.
  • Hvis forfaldsdatoen er placeret i fortiden, vil den grupperede betaling blive oprettet per dags dato.

 

Danne fil til banken

Nu har du udvalgt ønskede fakturaer til betaling, samt du har angivet din egen banks oplysninger. Så er der bare tilbage at trykke på knappen "Klargør Eksport". Der vises en samlet oversigt over de valgte betalinger. Er der fejl/manglende oplysninger på betalingerne, vises disse her. Her mangler der f.eks. betalingsID på en faktura. Du kan direkte i skærmbilledet indtaste manglende betalingsID.

Når listen er fejlfri, klikker du på "Eksporter":

Nu er bankfilen dannet, og ligger i din lokale download-mappe, "Overførsler" eller "Downloads". Kan du ikke finde filen, kan du søge efter den - filnavnet indeholder datoen for hvornår den er dannet - her eksempel på filnavn: "27-06-2017_8920_bank_betalinger.csv".

Filen hentes ind i din bank, og betalingerne skal nu gennemføres som du plejer ved manuelle betalinger.

 

Overfør eksporterede betalinger til finanskladden

Efter eksport af betalingsfil til banken, kan du overføre indholdet i filen til bogføring i en selvvalgt kassekladde. Funktionen findes i Køb -> Betalinger -> fanen Exportarkiv. Fra menuen vælges funktionen 'Eksport til finanskladde'.

I den efterfølgende dialog er det muligt at vælge hvilken kladde linjerne skal placeres i, samt hvilken modkonto der skal posteres på.

Efter valg af 'Eksport til finanskladde' sendes man direkte videre til den valgte kladde, hvor alle linjer er klargjort og klar til bogføring og udligning.

 

Gendanne betaling eller se tidligere overførte

Det er muligt at gendanne betaling på en faktura du tidligere har betalt via betalingslisten. Dette gøres ved at markere i feltet "Vis allerede overførte". Nu vises fakturaer du tidligere har overført til banken. Du kan redigere linjen som du plejer, og dermed lave en ny betaling:

Du kan også under fanen "Eksportarkiv" se alle de filer du tidligere har dannet, og danne en kopi af den oprindelige fil til banken.


Sidst opdateret