Hvad kan vi hjælpe med?

Adgangskode og sikkerhed

Brugerkonto

Din adgangskode er et vigtigt element i sikkerheden i EG One. Derfor er det vigtigt, at du vælger en sikker adgangskode.

Når du bruger EG One, skal din adgangskode overholde følgende krav:

  • Minimum 6 tegn
  • Mindst et bogstav og et tal
  • Mindst et stort bogstav
  • Må ikke indeholde nogle specialtegn (se tilladte specialtegn nedenfor)
  • Må ikke indeholde det samme tegn 4 gange i træk 
  • Må hverken starte eller slutte med et blanktegn 
  • Må ikke indeholde dit cpr-nummer

Tilladte specialtegn er: { } ! # " $ ’ % ^ & , * ( ) _ + - = : ; ? . og @. 

Systemet hjælper dig med at overholde kravene, når du opretter din adgangskode.

Jo mere kompleks, din adgangskode er, jo mere sikker er den. Du kan gøre adgangskoden mere kompleks ved at:

  • Vælge en adgangskode på 8 tegn eller mere
  • Vælge en adgangskode med tilladte specialtegn: { } ! # " $ ’ % ^ & , * ( ) _ + - = : ; ? . og @
  • Sørge for at adgangskoden ikke indeholder noget, der relaterer sig til dig som familienavne.
Adgangskoden skal dog også være til at huske. Undlad altid at skrive din adgangskode ned.

Unik sikkerhed i EG One med SMS engangs koder!

I EG One er der mulighed for at aktivere SMS engangskode, som sendes til din mobiltelefon hver gang du ønsker at logge ind. Dette øger sikkerheden dramatisk. For at logge ind med dine brugeroplysninger skal du kunne modtage engangskoder på dit mobilnummer.

Vil du lave ny kode eller aktivere SMS engangskoder? Se vejledningen Sprog og personlige indstillinger