Acontofakturering inkl. slutfakturering

Faktura

Er der aftalt en fast pris på en kundeopgave som du ønsker at acontofakturere, kan du følge denne vejledning, der beskriver processen fra 1. acontofaktura til slutfakturaen.

Gøre ordren klar til acontofaktura

salgsordren oprettes en opgave med beløbet der skal acontofaktureres: Indtast en opgavebeskrivelse, det er denne overskrift der udskrives på fakturaen ud for acontobeløbet. Indtast minimum én linje på opgaven med aftalt pris. Ønsker du flere linjer på acontofakturaen, skal du oprette flere opgaver med hver sin opgavebeskrivelse og hvert sit beløb.

OBS: Vil du anvende acontofakturering på ordren, er det vigtigt at du ikke også opretter almindelig fakturering på den samme ordre. 

I eksemplet herunder har kunden bestilt 2 opgaver, der skal faktureres med hver sit beløb. Opgaverne er: "Nyt udhus opføres" med kr. 50.000 i alt og "Maling af udhus" med kr. 5.000 i alt.

Klargør acontofakturering i Xena

 

Danne 1. acontofaktura

Nu er du klar til at lave den første acontofaktura. Øverst på ordrehovedet klikkes på menuen (de 3 streger) yderst til højre og her vælges Acontofakturering. Indtast for hver opgave den procentdel eller det beløb der skal faktureres denne gang og tryk på "Opret faktura".

Opret en acontofaktura i Xena

 

For hver acontofaktura der bogføres på opgaven, dannes automatisk en ekstra linje, med summen for den fakturerede acontolinje vist med minus. Saldoen på opgaven viser på denne måde altid restsummen der mangler at blive faktureret.

De efterfølgende acontofakturaer laves på samme måde, hvor der hver gang indtastes en ny procent eller et nyt beløb til fakturering. Der vil aldrig kunne faktureres mere end 100% på en opgave. 

 

Slutfaktura

Når kundeopgaven er afsluttet og der skal slutfaktureres, oprettes blot en faktura på ordren på helt normal vis. Systemet sørger selv for at fratrække acontofakturaer. Prøv evt. først at se en Proformafaktura inden den endelige faktura bogføres.

Efter slutfakturaen er bogført skifter ordrens status til Faktureret, de opgaver der er slutfaktureret lukkes for yderligere redigering og på opgaven ses slutfakturaen.

Ved at klikke "Acceptér" giver du dit samtykke til brugen af cookies. Der kan være indhold, der ikke kan vises uden brug af Xena ApS' cookies. Xena ApS bruger egne cookies og cookies fra tredjeparter til statistik, navigation, indholdsoptimering, præferencer og målrettet indhold og markedsføring fra Xena ApS. Læs mere her