Opsæt SPF, så e-mails bliver sendt korrekt

SPF står for "Sender Policy Framework" og er en metode som anvendes til at bekræfte afsenderen af en email og dermed begrænse mængden af SPAM. Xena overholder reglerne for SPF

Når der sendes en email fra Xena (en faktura, et tilbud eller ligende) så sendes denne email af Xena, men på vegne af din eller din virksomheds email. Derfor vil der som afsender på dine mails stå "mail@xena.biz på vegne af DitNavn@DitDomæne.dk" når mailen kommer frem til modtageren. Det ønsker man ofte ikke, men uden din hjælp har Xena ikke andre muligheder...

Hvis du ønsker at fjerne "på vegne af" og mindske muligheden for at dine mails havner i folks spam-filtre så skal du give Xena tilladelse til at sende mails på dit domæne. Rent teknisk gøres det ved at der oprettes nogle såkaldte DNS-records på dit domæne. Det er ikke noget Xena kan hjælpe med, men det er noget du enten kan få din domæneudbyder til at rette (henvis dem til denne side) eller du kan selv gøre det hvis du har adgang til et DNS-administrationsværktøj til dit domæne.

Bemærk: Dette gælder kun hvis du har eget domæne. Hvis din email er hos f.eks. Gmail, Hotmail eller lignende kan du ikke fjerne "på vegne af"-meddelelsen.

 

SPF records 

Du skal tilføje Xena's samarbejdspartner til emaildistribution ved at tilføje "include:sendgrid.net" til din SPF-record. Har du ingen andre SPF-records skal du lave en ny TXT-record på dit domæne med samme navn ("hostname") som dit domæne og værdien skal sættes til:

v=spf1 include:sendgrid.net ~all

Hvis du allerede har en SPF record så skal "include:sendgrid.net" tilføjes lige før "~all", f.eks. sådan: 

v=spf1 include:somedomain.com include:otherdomain.com include:sendgrid.net ~all

 

DKIM records

Næste skridt er at lave DKIM-records. Disse skal tilføjes på samme måde som SPF-records, dvs. en TXT-record med følgende navn ("hostname"):

smtpapi._domainkey.DitDomæne.dk

Selvsagt skal "DitDomæne.dk" erstattes i alle ovenstående tilfælde med det domænenavnet du retter DNS-records på.

Værdien af DKIM-recorden skal være: 

k=rsa; t=s; p=MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQDPtW5iwpXVPiH5FzJ7Nrl8USzuY9zqqzjE0D1r04xDN6qwziDnmgcFNNfMewVKN2D1O+2J9N14hRprzByFwfQW76yojh54Xu3uSbQ3JP0A7k8o8GutRF8zbFUA8n0ZH2y0cIEjMliXY4W4LwPA7m4q0ObmvSjhd63O9d8z1XkUBwIDAQAB

Der går som regel et par timer før DNS-ændringerne slår igennem.

 

Test dit domænenavn

Når ændringerne er lavet kan du teste dit domæne ved at bruge formularen under til at se om ændringerne er slået igennem og om Xena ser dem som værende rigtige:

Domænenavn: