Hvad kan vi hjælpe med?

Opsæt SPF, så e-mails bliver sendt korrekt

Virksomhed

SPF står for "Sender Policy Framework" og er en metode som anvendes til at bekræfte afsenderen af en email og dermed begrænse mængden af SPAM. Xena overholder reglerne for SPF

Når der sendes en email fra Xena (en faktura, et tilbud eller ligende) så sendes denne email af Xena, men på vegne af din eller din virksomheds email. Derfor vil der som afsender på dine mails stå "mail@xena.dk på vegne af ditNavn@ditDomæne.dk" når mailen kommer frem til modtageren. Det ønsker man ofte ikke, men uden din hjælp har Xena ikke andre muligheder...

Hvis du ønsker at fjerne "på vegne af" og mindske muligheden for at dine mails havner i folks spam-filtre så skal du give Xena tilladelse til at sende mails på dit domæne. Rent teknisk gøres det ved at der oprettes nogle såkaldte DNS-records på dit domæne. Det er ikke noget vi hos Xena kan supportere, det er noget du kan få din domæneudbyder til at være behjælpelig med.

Bemærk: Dette gælder kun hvis du har dit eget domæne. Hvis din email er hos f.eks. Gmail, Hotmail eller lignende kan du ikke fjerne "på vegne af"-meddelelsen.

  1. Du afsender eksempelvis en faktura med mail i Xena.
  2. Den går så fra Xena til mailserveren.
  3. Mailserveren sender så emailen videre på vegne af afsenderadressen (kasserer@firma.dk).
  4. Modtageradresse tjekker for spam ved at spørge afsenderadressen, kender du til mail.xena.dk?
  5. Hvis der ikke er sat en SPF Record op for afsenderadressen, vil den ikke genkende den og det vil kunne ligne spam.

SPF record svarer til at du giver serveren mail.xena.dk lov til at sende mails på vegne af din mailadresse.

Hvis det ikke er noget du selv kan håndtere skal du tage fat I din webadministrator/mail-ansvarlige eller udbyder af hosting/mail og forhøre dig om hvordan du skal bære dig ad.

 

SPF records 

Du skal tilføje Xena til din emaildistribution ved at tilføje "include:spf.xena.dk" til din SPF-record. Har du ingen andre SPF-records skal du lave en ny TXT-record på dit domæne med samme navn ("hostname") som dit domæne og værdien skal sættes til:

v=spf1 include:spf.xena.dk ~all

Hvis du allerede har en SPF record så skal "include:spf.xena.dk" tilføjes lige før "~all", f.eks. sådan: 

v=spf1 include:somedomain.com include:otherdomain.com include:spf.xena.dk ~all

 

DKIM records

Næste skridt er at lave DKIM-records. Disse skal tilføjes på samme måde som SPF-records, dvs. en TXT-record med følgende navn ("hostname"):

smtpapi._domainkey.DitDomæne.dk

Selvsagt skal "DitDomæne.dk" erstattes i alle ovenstående tilfælde med det domænenavnet du retter DNS-records på.

Værdien af DKIM-recorden skal være: 

k=rsa; t=s; p=MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQDPtW5iwpXVPiH5FzJ7Nrl8USzuY9zqqzjE0D1r04xDN6qwziDnmgcFNNfMewVKN2D1O+2J9N14hRprzByFwfQW76yojh54Xu3uSbQ3JP0A7k8o8GutRF8zbFUA8n0ZH2y0cIEjMliXY4W4LwPA7m4q0ObmvSjhd63O9d8z1XkUBwIDAQAB

Der går som regel et par timer før DNS-ændringerne slår igennem.

 

 

OBS:  Virker ovenstående for teknisk, eller virker det ikke, anbefaler vi dig at kontakte din domæneudbyder eller få hjælp fra en professionel. Xena supporten har ikke mulighed for at supportere dette.

Prøv Xena og se hvor effektivt det er!

Opret din konto