Hvad kan vi hjælpe med?

Guide til at lave en specifik valutakonto

Regnskab

Valuta kan give anledning til en række udfordringer – heriblandt registrering af kursgevinster/-tab. Xena er bygget, så udgangspunktet er, at tab og gevinst bliver beregnet automatisk og bogført på Systemdifference-hovedkontoen.

Her følger en guide for at opsætte en eller flere konti til at håndtere tab og gevinster:

  1. Opret en finanskonto – for eksempel under "Finansielle omkostninger". Læg mærke til at "Kontotype" markeres som "Valutakursdifference".

  2. Herefter vil man i betalingsbilleder kunne lave manuelle beregning af kursgevinst/tab – først markeres hvilke fakturaer, der skal udlignes.

  3. Herefter skrives det faktisk hævede beløb (så banken stemmer).

  4. Når der herefter klikkes i beløbet for Valutadifferencer, regner Xena differencen ud og herefter kan der trykkes "Betal".

Prøv Xena og se hvor effektivt det er!

Opret din konto