Hvad kan vi hjælpe med?

Kasseopgørelse

Bank

I denne vejledning beskriver vi hvordan Xenas app til Kasseopgørelse fungerer.

Håndterer du kontanter og likvide konti i din virksomhed? Hvis du ikke har en separat kasseløsning, som hjælper dig med at holde styr på hvad der går ind og ud, kan du lade Xena hjælpe dig med den daglige opgørelse af disse konti.

I Xena Appstore kan du finde appen "Kasseopgørelse". Med denne app kan du opgøre indholdet i de enkelte konti og lave noter ved evt. differencer. Det hele samles i en opgørelse, som automatisk gemmes i dit regnskab.

SE OGSÅ: Sådan installerer du apps i Xena.

Efter du har installeret appen fra appstore, finder du et nyt menupunkt under modulet Finans: Kasseopgørelse. Appen viser dig en liste over de konti, du har registreret som likvide beholdningskonti i dine aktiver i balancen. Desuden fremgår to ekstra linker: 'Indsat i bank' og 'Bilag ef bogført'.

Inden du går i gang med de første registreringer, skal du indtaste en primosaldo på din kontantbeholdning, og trykke på 'Godkend'. Hermed har du en startsaldo og Xena kan begynde at hjælpe med at beregne dagens registreringer.

Sidst på dagen kan du igen åbne menupunktet 'Kasseopgørelse', og Xena vil nu vise en sum af bogføringer på de forskellige konti. Når du har talt dine kontanter op, kan du skrive et notat, hvis der er en difference mellem det Xena har registreret og det som er faktisk optalt. Hvis du tager kontanter ud af din kasse, for at indsætte dem i banken, registreres dette som en minus-registrering i feltet 'Indsat i bank'.

Til sidst vil din opgørelse være klar til at du klikker på 'Godkend' og herefter dannes en rapport for dagen. Rapporten kan udskrives eller blot genfindes ved behov i fanen 'Tidligere opgørelser'.

Bemærk at opgørelsen kun omhandler registreringer i systemvalutaen.

 

Prøv Xena og se hvor effektivt det er!

Opret din konto