Hvad kan vi hjælpe med?

Budget på ordrer/projekter

Kalender og planlægning

På salgsordrer og projekter kan du indtaste budgettal fordelt ud på forbrugstyper. Budgetterne benyttes til statistikker samt på rapporten Projektoversigt.

 

Budget på salgsordre

Budgettet på en salgsordre er et samlet budget for alle opgaver på ordren. Når du opretter en ny salgsordre, bliver der helt automatisk dannet én linje pr forbrugstype. For hver forbrugstype hentes også din standard forventede dækningsgrad.

For at rette budgettet klikker du på Rediger-ikonet.

Nu kan du evt. indtaste en beskrivelse for hver budgetlinje. Du kan også indtaste antal budgetterede timer, hvis det er aktuelt for budgetlinjen. Til sidst indtaster du din budgetterede omkostning, hvorefter en estimeret salgspris beregnes udfra dækningsgraden.

Alle budgetlinjer kan løbende redigeres/slettes efter behov, samt der kan altid tilføjes ekstra budgetlinjer hvis ønsket.

 

Budget på salgsordre i Xena

 

Åbnes fanen 'Statistik' på samme ordre, vil statistikken nu også indeholde budgettal, samt en sammenligning mellem realiseret og budgetteret. OBS: Husk at genindlæse siden (F5) hvis du har ændret i dine budgettal, for at få statistiktallene opdateret.

Statistik inkl. budget, på salgsordre i Xena

 

 

Budget på projekt

Når du vil anvende budget på et projekt, skal du på fanen 'Detaljer' tage stilling til, hvilken budgetmodel du ønsker at anvende for netop dette projekt. Du kan frit løbende skifte mellem de 2 modeller, men husk det er den aktuelle valgte model der indgår i statistiktallene.

Projektbaseret = Vælges denne indstilling, kan du indtastet budgettet direkte på projektet på fanen 'Budget'. Evt. budgettal indtastet på tilknyttede ordrer ignoreres.

Samlet ordrebudget = Vælges denne indstilling, skal du istedet indtaste budgetterne på de tilknyttede ordrer. Evt. budgettal indtastet på projektet ignoreres.

Vælg budgetmodel på projekt i Xena

Udover ovennævnte indstilling, indtastes budget på projekter på nøjagtig samme måde på ordrer.

På fanen 'Statistik' på projektet vises også budgettal, samt en sammenligning mellem realiseret og budgetteret:

Statistik på projekt inkl. budgetter i Xena

Prøv Xena og se hvor effektivt det er!

Opret din konto